Borovce

Obec Borovce ležia na hranici severnej časti trnavskej pahorkatiny s považským výbežkom Podunajskej nížiny.


Od Okresného mesta Piešťany je vzdialená 7 km a od Bratislavy približne 90.

Archeologické nálezy dokazujú, že Borovce patria k najstarším sídliskám na Slovensku. Osídlené boli už v staršej fáze mladšej doby kamennej, v dobe bronzovej, rímsko-barbarskej i slovanskej dobe, z ktorej pochádza žiarové pohrebisko zo 7. až 8. storočia. Tu sa pochovávali v urnách zbytky spaľovaných mŕtvych. Obec sa prvýkrát spomína v obchôdzke chotára Šterús v roku 1262 ako Borey a patrila kráľovi.

Od roku 1986 prebiehal v Borovciach archeologický výskum. Odkryli sa desiatky hrobov z 9. až 11. storočia. Pochádzajú z kresťanského obdobia, preto v nich chýbajú potravinové dary, bežné u pohanských predkov. V hroboch z 11. až 12. storočia sa pri mŕtvych objavujú mince vydávané prvými uhorskými panovníkmi. Je tu vidieť znaky – kresťanské symboly: kríž, rovnoramenný trojuholník a iné. So začiatkom kresťanstva sa postupne menil spôsob pochovávania. Našiel sa tu i slovenský unikát a v strednej Európe ojedinelý šperk – “bronzová dutá schránka zdobená na jednej strane filigránom. Pravdepodobne je to kaptorga – schránka na ostatky svätých.

Na mieste súčasného Kostola Sv. Vavrinca stál podľa dostupných údajov kostol spolu s farou už v roku 1332 a takisto bol zasvätený bol sv. Vavrincovi. Súpis pamiatok uvádza, že starý kostol zbúrali roku 1758, čo preberajú aj iné záznamy. Tento údaj je pravdepodobne chybný, lebo kánonická vizitácia z roku 1761 opisuje kostol ako stavbu, ktorá stojí.

Po zbúraní starého kostola začali s novou stavbou

Po zbúraní starého kostola začali veriaci na tom istom mieste s novou stavbou. Kánonická vizitácia 1813 spresňuje: “Stavba kostola borovského bola pod dozorom pána Ambróza Garasza, farára veselského, dňa 29. apríla 1777 od základov započatá a až do dňa 3. novembra 1781 trvala.” Čo sa týka architektúry, kostol je neskorobarokový. Tvorí ho “pozdĺžny jednoloďový priestor zaklenutý pruskými klenbami so segmentovým uzáverom presbytéria. Do západnej, konvexne riešenej fasády situovaná predstavaná veža so štvorcovým pôdorysom, s ihlancovou strechou a sedlovým portálom.”

V obci je aj vyťažené štrkovisko, kde investor plánoval vybudovať rekreačný areál Jazero Borovce, ktorý mal byť prístupný verejnosti za účelom aktívneho oddychu a rybárčenia. Celková rozloha areálu je takmer 33.000 metrov štvorcových, z toho vodná plocha má výmeru 20.500 metrov štvorcových. Zatiaľ však k realizácii neprišlo a okolie areálu je v súčasnosti bez konkrétneho využitia, oplotenia a vegetácie.