Ducové

Ducové je idylická obec na Slovensku, vzdialená len 4 km severovýchodne od známeho kúpeľného mesta Piešťany.


Rozprestiera sa na východnej periférii Dolnovážskej nivy, na hranici s Inoveckým predhorím, konkrétne s podcelkom Považského Inovca. Rieka Váh tiahne svoj tok pozdĺž západnej hranice katastra Ducové a podobne vedú aj hlavné komunikácie obcou. Cesta II/507 prechádza cez Ducové a spája Piešťany s Trenčínom.

Okresné mesto je vzdialené len 7 km juhozápadne, Nové Mesto nad Váhom je od obce vzdialené 20 km na severe a krajské mesto Trnava je juhozápadne vzdialené 41 km. História Ducové siaha až k prvej písomnej zmienke z roku 1348, v ktorej sa obec spomína ako súčasť majetku hradu Tematín. V tomto roku daroval kráľ Ľudovít I. hrad magistrovi Mikulášovi Ujlakimu. Po vymretí jeho rodu sa obec a panstvo stali v roku 1521 majetkom Alexeja Turzu.

Obživu obyvateľov tvorilo poľnohospodárstvo a vinohradníctvo sa objavilo už v 16. storočí. V roku 1598 žilo v obci v 11 domoch, no po nájazde Osmanov v nasledujúcom roku ich počet klesol na 7 v roku 1601. V roku 1636 sa v písomných záznamoch uvádza 11 sedliakov, 5 3/4 celých usadlostí a 3 opustené želiarske usadlosti. Po osmanskej okupácii zostali v roku 1668 v obci len dvaja poddaní a jedna opustená polovičná usadlosť.

Podľa celoslovenského sčítania obyvateľstva z roku 1828 malo Ducové 20 domov a 143 obyvateľov, ktorí patrili do farnosti v Modrovej, neskôr do farnosti v Banke a od 18. storočia do farnosti v Moravanoch nad Váhom. V roku 1900 malo Ducové 24 domov a 164 obyvateľov. Ľudová škola začala svoju činnosť v roku 1930 a po opustení starej časti sa začalo budovať na rovinatejšom teréne. Kaplnka Najsvätejšej Trojice bola vystavaná v roku 1966, národná púť na Kostolec sa organizuje každoročne 5. júla od roku 1990. V rokoch 1976 – 1990 bolo Ducové administratívne zlúčené s obcou Moravany nad Váhom.

Archeologická lokalita Kostolec

Ducové je domovom archeologickej lokality Kostolec, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie na Slovensku. Táto národná kultúrna pamiatka je situovaná priamo v prírode a je celoročne atraktívnym a voľne dostupným turistickým cieľom. Okrem bohatej histórie môžu návštevníci Kostolca obdivovať aj nádherný výhľad na Považie.

Kostolec je vzdialený len necelých 8 km od Piešťan. Z centra Piešťan, konkrétne od Kolonádového mosta, vedie modrá turistická značka, označovaná v mapách ako Chodník sv. Cyrila a Metoda. Kostolec je úzko spojený s obdobím slovanských vierozvestcov, pochádza totiž z druhej polovice 9. storočia. Archeologické nálezy z tohto miesta dokumentujú začiatky slovenských národných dejín.

Dvorec na Kostolci bol v období Veľkej Moravy dôležitým mocensko-správnym a obchodným uzlom. Nachádzal sa na brode cez rieku Váh, ktorý bol súčasťou slávnej jantárovej cesty spájajúcej sever a juh Európy. Svojou polohou a nadmorskou výškou 240 m dominuje okolitej krajine a ponúka nádherný výhľad. Návštevníci si môžu všimnúť charakteristické palisádové opevnenie, ktoré prešlo nedávnou rekonštrukciou. Vo vnútri areálu je neprehliadnuteľný murovaný pôdorys predrománskej rotundy s podkovovitou apsidou. Tá slúžila do 11. storočia, kedy význam hradiska Kostolec postupne upadol. Bohoslužby na toto miesto sa vrátili až po roku 1990 a konajú sa tam pravidelne v rámci pútí na sviatok sv. Cyrila a Metoda ako pripomienka ich príchodu na Veľkú Moravu.


Places in Ducové

Objav Viac...