Koplotovce

Obec Koplotovce, nachádzajúca sa 5,5 km severne od Hlohovca, je situovaná na ľavobrežných terasách rieky Váh, kde sa tieto terasy stretávajú s južnými svahmi pohoria Považský Inovec.


Hlavná časť obce sa rozprestiera v nadmorskej výške 165 metrov. Koplotovce sa vyvinuli okolo starodávnej obchodnej cesty, brodu cez rieku Váh a v blízkosti prameňov sírnej vody.

História obce siaha až do roku 1113, čo potvrdzuje prvá písomná zmienka v Zoborskej listine. Pôvodne bola obec rozdelená na dve časti, pričom jedna patrila kastelánom hradu Hlohovec a druhá benediktínskemu opátstvu sv. Hypolita v Nitre. Toto rozdelenie pretrvalo až do druhej polovice 13. storočia.

Od roku 1330 vlastnili Koplotovce miestni zemani. Na konci 16. storočia sa stali vlastníctvom Štefana Czobora, ktorý v roku 1593 odkázal svoj majetok, vrátane koplotovského kaštieľa, svojej manželke z rodu Révayovcov.

V roku 1613 obec získal Tomáš Gosztonyi, ktorý vlastnil aj opevnený kaštieľ. V roku 1663 sa Koplotovce stali majetkom grófa Nádašdyho. Ten istý rok bolo územie napadnuté Turkami, ktorí vypálili kaštieľ. Túto udalosť zachytáva mapa okolia Leopoldova z roku 1668, kde je kaštieľ označený ako “Scheite”.

V priebehu času obec vlastnili rôzne zemianske rody, pričom posledným bol rod Frideczky. Obyvatelia sa, okrem poľnohospodárstva, venovali aj vinohradníctvu, ťažbe kameňa a štrku a chovu oviec.

V blízkosti Koplotoviec, na severnom okraji ich katastra, sa v stredoveku vyvinula ďalšia osada Čanadov. Aj táto bola v dávnej minulosti vlastnená rôznymi rodmi a dnes tvorí súčasť katastrálneho územia Koplotoviec.

Dnešný erb obce vychádza z pečate, ktorá je odtlačená na dokumentoch z roku 1781. Erb tvorí dvojitá listová ružica, vonkajšia strieborná, vnútorná červená, lemovaná striebrom.


Places in Koplotovce

Objav Viac...