Mierovo

Mierovo je obec s počtom 459 obyvateľov, situovaná v hornej časti Žitného Ostrova.


História tejto obce siaha až do roku 1252, keď bola prvýkrát spomenutá v listine pod názvom Beke. Dnes sa Mierovo môže pochváliť niekoľkými historickými pamiatkami, ktoré svedčia o bohatej minulosti tohto miesta.

Jednou z najstarších sakrálnych pamiatok v Mierove je rímskokatolický kostol svätého Michala Archanjela. Tento tehlový románsky kostol bol postavený už v 13. storočí a dodnes slúži veriacim ako miesto na zhromaždenie a modlitbu. Kostol prešiel viacerými úpravami, poslednou z nich bola rekonštrukcia v roku 2002.

Rímskokatolický kostol Všetkých svätých je jednoloďová románska stavba s polkruhovou apsidou a malou strešnou vežou, ktorá pochádza z druhej polovice 13. storočia. Interiér kostola skrýva barokový oltár z polovice 18. storočia, zatiaľ čo apsida má atypický nepôvodný rovný strop.

Fasády kostola sú členené polkruhovo ukončenými oknami, pričom po rekonštrukcii je na južnej stene prezentovaný fragment gotického portálu. Strešná veža je ukončená ihlancovou helmicou.

V blízkosti kostola sa nachádza aj neskorobarokový kaštieľ z druhej polovice 18. storočia, ktorý slúžil ako sídlo zemianskych radov. Kaštieľ prešiel úpravami počas druhej polovice 19. storočia a v druhej polovici 20. storočia slúžil ako škola a sídlo miestneho národného výboru (MNV). Momentálne je kaštieľ v súkromnom vlastníctve.

Neskorobarokový kaštieľ je dvojpodlažná stavba na pôdoryse obdĺžnika so stredným rizalitom. Fasády kaštieľa sú členené kordónovou rímsou a nárožným kvádrovaním. Okná majú ostenia a nadokenné rímsy, na poschodí s podokennými kazetami.

Mierovo je obec, ktorá ponúka svojim obyvateľom aj návštevníkom možnosť spoznať bohatú históriu a kultúrne dedičstvo tohto regiónu prostredníctvom zachovalých pamiatok. Navštívte Mierovo a presvedčte sa sami o krásach tejto malebnej obce.