Vozokany

Obec Vozokany leží v Podunajskej nížine v nadmorskej výške 114 až 118 m pri rieke Čierna voda, ktorá preteká dedinou.


Od okresného mesta Galanta je vzdialená necelých 12 kilometrov a od Bratislavy približne 55.

Prvá písomná správa o obci je až z roku 1297, keď obec bola už známou lokalitou. Uvedený rok teda nie je rokom založenia. Názov obce pochádza z rodového názvu Wezeken. Slovo Wezeken pravdepodobne pochádza z tureckého slova bezäkän, čo znamená „malú ozdobu“. Existujú názory, že názov obce Vozokany sa odvodzuje od slovanského slova voz. Obyvatelia obce sa v minulosti zaoberali okrem poľnohospodárstva aj rybárstvom a poľovníctvom, čo vyplývalo z daností tunajšej prírody.

Tunajší barokový rímskokatolícky kostol Navštívenia Panny Márie bol postavený v roku 1718 ako väčšia kaplnka za podpory vtedajšieho zemepána grófa Ferenca Eszterházyho a zemana Jánosa Urbána. V deň sviatku patrónky kostola sú v obci hody. Ku kaplnke bola v roku 1778 pristavaná južná loď a murovaná veža, ktorá nahradila pôvodnú drevenú vežu.

V roku 1923 kostol rozšírili bočnou loďou, ktorá má svoj vlastný vstup a miestne obyvateľstvo ju nazýva „malým kostolom“. Z pôvodného klasicistického oltára z roku 1778 sa zachovala baroková olejomalba Navštívenia Panny Márie. Ostatné časti oltára a baroková kazatelnica z roku 1718 boli neuvážene odstránené pri úprave interiéru kostola v roku 1970, čím jeho interiér značne utrpel.

Na konci obce, smerom na Tomášikovo, sa nachádza prícestná socha sv. Vendelína. Pri moste je prícestná socha sv. Jána Nepomuckého a v parku pred kostolom je socha sv. Floriána. Pred kostolom je súsošie sv. Rodiny a pred reštauráciou Queen je Velký kríž.

Cez Vozokany prechádza cyklotrasa

Cez obec prechádza zelená cykloturistická trasa Stará Čierna Voda – Tomášikovo, ktorá vedie krásnym prostredím Čiernej Vody. Trasa začína na križovatke s okružnou modrou trasou Po stopách vodných mlynov. Prvá časť vedie po dobrej poľnej ceste a podobný charakter má až k obci Vozokany a prvej lávke cez Čiernu Vodu. Následne je už povrch trasy upravený a prechádza po šotolinovej ceste až do obce a ďalej sa vinie okrajom obce až na asfaltový cyklochodník, ktorý cyklistov privedie do lokality Pasienok, kde prechádzame ďalšou lávkou a znova sa povrch trasy mení na poľnú cestu. Po nej pokračuje trasa do Tomášikova ku križovatke so žltou cykloturistickou trasou Starý Háj – Tomášikovo. Trasa pokračuje obcou Tomášikovo, prechádza okolo ihriska a napája sa na poľné cesty, ktorými prechádza do obce Jahodná, kde aktuálne končí.