Kuklov

Kuklov, malá obec na severe Borskej nížiny, má bohatú a zaujímavú históriu.


Ide o obec, ktorá, hoci je súčasťou moderného Slovenska, bola kedysi zastávkou na starom obchodnom chodníku, ktorý prechádzal z Moravy do Bratislavy. Má to svoje čaro, predstaviť si, ako v stredoveku karavány obchodníkov prechádzali touto obcou, vymeňujúc tovary a príbehy s miestnymi obyvateľmi.

Obec Kuklov má fascinujúce etymologické korene. Jej pôvodné meno, Kuklo alebo Kukulo, pochádza od mena staromaďarského kmeňa Sikulov zo Sedmohradska. Títo Sikuli boli považovaní za strážcov strategických miest a dôležitých ciest, ktoré vedú cez Uhorsko. Do slovenských osád sa dostali vďaka vláde kráľovského rodu Arpádovcov v 12. storočí. Kuklov sa ako obec po prvýkrát spomína v roku 1373 pod názvom Kukulleu.

V priebehu rokov sa názov obce postupne menil. Z Kukulleu sa stal Kuklyo v roku 1449 a neskôr Kuklow v roku 1773. Nemecký názov Kuglhof a slovenský názov Kuklov sa začal používať až o niečo neskôr. Tento proces meniacich sa názvov je dokonalým príkladom toho, ako sa miesta menia a vyvíjajú so svetom okolo seba.

Kuklov má aj pestrú históriu vlastníctva. V rôznych obdobiach patrila grófom zo Svätého Jura a Pezinku, bola súčasťou hradného panstva Ostrý Kameň a neskôr sa stala súčasťou šaštínskeho panstva. V roku 1828 mala obec dokonca dva razy viac obyvateľov ako v súčasnosti.

Zo stále existujúcich kultúrno-historických pamiatok je najvýznamnejší rímsko-katolícky klasicisticky upravený kostol sv. Štefana Kráľa. Jeho jadro pochádza zo 14. storočia, ale na konci 18. storočia ho prestavali. Dominantou kostola je hlavný oltár s obrazom sv. Štefana Kráľa od E. Massányiho, ktorý je skutočnou perličkou tohto historického miesta.

Takže, aj keď je Kuklov len malou obcou na severe Borskej nížiny, je to miesto, ktoré skrýva bohatú a fascinujúcu minulosť.