Merašice

Trnavský kraj je domovom obce Merašice, ktorá sa nachádza v okrese Hlohovec v regióne Dolné Považie.


S nadmorskou výškou 189 metrov a rozlohou 4,94 km², tento malebný kúsok Slovenska je domovom pre 442 obyvateľov (podľa údajov z 31. decembra 2022) s hustotou obyvateľstva 89,47 obyvateľov na km².

V Merašiciach sa nachádza historický rímskokatolícky kostol sv. Martina z roku 1396. K farnosti Merašice patria aj obce Kapince a Biskupová. Obec je známa aj tým, že sa tu narodil významný akademický maliar Ľudovít Varga.

Prvá zmienka o Merašiciach je z roku 1390 pod názvom Mereche. V 18. storočí boli rozdelené na dve samostatné obce – Dolné a Horné Merašice, ale koncom toho istého storočia boli znovu spojené do obce Merašice. Pôvodní obyvatelia sa zaoberali vinohradníctvom a poľnohospodárstvom, čo je zrejmé z pečatí z roku 1782, kde je znázornený štepársky nôž medzi dvomi pšeničnými klasmi. V súčasnosti vinohradníctvo v obci zaniklo, ale poľnohospodárstvo je naďalej dominantným odvetvím.

Obec Merašice ma vlastný erb, ktorý bol schválený herardickým registrom v roku 2001. Na ňom sú znázornené dva zlaté obilné klasy a štepársky nôž na červenom podklade.

Novodobé dejiny miestnej samosprávy sa začali písať v roku 1990. Za posledné desaťročie bola v obci zrealizovaná plynofikácia, v súčasnosti sa buduje kanalizačná sieť a čistička odpadových vôd. V roku 2005 bola dokončená výstavba obecných nájomných bytov.