Oreské

Obec Oreské sa po prvýkrát písomne spomína v historických záznamoch v roku 1392 pod názvom Orisi.


Tento názov sa postupne menil, až kým sa v roku 1920 neustálil ako Oreské. Pôvodne patrila k holíčskemu panstvu, potom prešla pod správu skalických jezuitov, a nakoniec sa jej vlastníkom stali Habsburgovci.

Na jeden detail je dôležité nezabudnúť, a to je, že obyvateľstvo Oreského sa historicky výlučne zaoberalo poľnohospodárstvom. Ovocinárstvo, to je niečo, čo môžeme považovať za ich hlavné zameranie, a dokonca na vynikajúce pestovanie ovocia sú obyvatelia tejto obce hrdí. Zaujímavé je, že obec dodnes drží pri živote túto ovocinársku tradíciu, čo potvrdzuje aj jej názov.

Pokiaľ sa pozrieme na architektúru, jedinou historickou stavebnou pamiatkou Oreského je rímsko-katolícky kostol svätého Medarda. Táto neogotická stavba bola postavená v období rokov 1915 až 1919 a nahradila na tomto mieste staršiu kaplnku. Pri pohľade do jej interiéru nás upúta najhodnotnejší oltárny obraz svätého Medarda, ktorý vytvoril F. Štábli v roku 1909.

Miesto samotné, obec Oreské, leží v malebnej Chvojnickej pahorkatine, situovanej v doline potoka Chvojnica. Je to len trinásť kilometrov severozápadne od Senice, čo robí z tejto obce miesto s jedinečným pôvodom a typickým charakterom regiónu.