Dunajský Klátov

Obec Dunajský Klátov sa nachádza na severnom okraji strednej časti Žitného ostrova.


Dunajský Klátov sa nachádza približne 8 km od Dunajskej Stredy na ceste do Galanty, medzi obcami Veľké Dvorníky a Jahodná. Obec je pretkaná pravostranným ramenom Malého Dunaja nazvaným Klátovské rameno. Voda v ňom má vysokú čistotu a nájdete tu bohatú flóru a faunu. Pre svoju jedinečnosť sú tieto prírodné poklady chránené. V roku 1993 bola zriadená rovnomenná národná prírodná rezervácia o rozlohe 306 hektárov.

Klátovský kanál, ktorý sa v obci vléva do Klátovského ramena, tiež ovplyvňuje charakter obce, pretože zbiera vodu z okolitých lúk a prameňov. Na Klátovskom sa pred jeho sútokom s Klátovským kanálom nachádza posledný zachovaný vodný mlyn z regiónu Klátovského ramena a celého Malého Dunaja. Mlyn bol v roku 1982 vyhlásený za národnú kultúrno-technickú pamiatku. Spravuje ho Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede. V roku 2016 prešiel mlyn aj jeho najbližšie okolie rozsiahlou rekonštrukciou. To zvýšilo turistickú atraktivitu tejto oblasti.

Prvá písomná zmienka o Dunajskom Klátove pochádza z roku 1392 pod názvom “Thekues”. Tento názov je latinským prepisom maďarského slova “tőke, tőkés”, čo v preklade znamená “klát, klátov” a od toho sa odvodil aj súčasný názov obce v maďarčine – “Dunatőkés”.

Od roku 1990 začína najnovšia kapitola histórie obce, keď sa po 30 rokoch opäť osamostatnila. Dunajský Klátov patrí medzi menšie obce v okrese Dunajská Streda (Trnavský samosprávny kraj) s katastrálnou rozlohou 4,57 km² a počtom obyvateľov 767 (podľa údajov z roku 2021). Pri poslednom sčítaní obyvateľstva sa viac ako 87% obyvateľov hlásilo k maďarskej národnosti.


Places in Dunajský Klátov

Objav Viac...