Hubice

Hubice, známe aj pod maďarským názvom Nemesgomba, je obec v okrese Dunajská Streda na Slovensku.


Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1293, kedy sa označovala ako Gumba. Od roku 1948 je používaný súčasný názov – Hubice.

Hubice boli v minulosti rozdelené medzi viaceré zemianske rody. Značnú časť vlastnil rod Gombayovcov, ktorí tu postavili opevnený kaštieľ. V roku 1553 patrila časť obce rodinám Aranyossi, Csorba, Zomor, Molnár a Beely. Od 17. storočia bol vlastníkom väčšiny územia arcibiskup Szelepcsényi a od 20. storočia veľkostatok Wiener-Welten.

V roku 1553 mala obec sedem port a v roku 1828 už 28 domov s 197 obyvateľmi. Arcibiskup Szelepcsényi v roku 1666 založil manufaktúru na výrobu súkna, ktorá však po jeho smrti zanikla. Okrem toho dal postaviť rybníky a inicioval chov oviec. V 19. storočí rod Wiener pridal k rozvíjajúcim sa aktivitám obce chov koní a vybudoval žrebčín. V rokoch 1938 až 1945 bola obec pripojená k Maďarsku.

Hubice sa môžu pochváliť aj Kostolom Navštívenia Panny Márie, ktorý bol postavený v prvej polovici 13. storočia. Táto pôvodne románska jednoloďová stavba s kvadratickou svätyňou, severnou sakristiou a predstavanou vežou na západnej strane bola niekoľkokrát prestavaná. V roku 1449 bola prestavaná v gotickom slohu a v 17. storočí prešla ďalšími úpravami. Veža kostola bola opravená aj v 19. storočí a posledná oprava sa uskutočnila v rokoch 1976 až 1978.

Napriek viacerým rekonštrukciám sa podarilo zachovať pôvodnú románsku dispozíciu kostola s obdĺžnikovou loďou a kvadratickým presbytériom. Medzi zaujímavosti patrí kamenný kríž z neskororománskeho obdobia umiestnený na východnom štíte lode, gotický kamenný portál, valená klenba v presbytériu a krížová klenba v sakristii. Zaujímavosťou je aj zamurované okno na východnej strane presbytéria, ktoré je naznačené len v omietke. Na južnej strane presbytéria sa nachádza odkrytý fragment maliarskej výzdoby, ktorá bola zatretá počas poslednej opravy. V okolí sa nachádzajú románske kostolíky aj v susednom Mierove a Štvrtku na Ostrove.