Kráľov Brod

Kráľov Brod, situovaný v okrese Galanta, Trnavskom kraji, je obec ležiaca v Podunajskej nížine pri rieke Čierna voda na Dolnom Považí.


Rozprestiera sa na ploche 23,67 km² a je domovom pre približne 1 046 obyvateľov, čím dosahuje hustotu obývania 44,19 obyv./km².

História Kráľovho Brodu siaha až do 18. storočia, keď sa osadníci z okolitých dedín usadili na majetkoch panstva Šaľa v katastrálnom území Tešedíkova. Pôvodne tu stála stredoveká obec Svätý Michal, ktorá bola v prelome 15. a 16. storočia zničená a následne opustená. Prvú písomnú zmienku o tejto obci nájdeme v dokumentoch z roku 1252, avšak oficiálne sa spomína až od roku 1334. Svoj názov, Kráľov Brod, dostala podľa brodu na rieke Čierna voda.

Kráľov Brod si svoje postavenie ako samostatná obec upevnil v 18. storočí, čoho dôkazom je aj pečať s rokom 1787, ktorá nám odhaľuje poľnohospodársky charakter obce. Táto pečať sa používala až do druhej polovice 19. storočia. V roku 1828 tu bolo postavených 82 domov a žilo tu 596 obyvateľov, ktorí sa primárne živili poľnohospodárstvom.

V 90-tych rokoch 20. storočia došlo k výstavbe technickej infraštruktúry v obci. Dnes je tu aktívnych mnoho súkromných podnikateľov, ktorí sa venujú predovšetkým poľnohospodárskej výrobe. Obec má tiež široké spektrum služieb. Administratívne sú k obci pripojené miestne časti Slovenské Pole a Máčonáš.

Medzi historické pamiatky obce patrí rímskokatolícky kostol sv. Imricha, postavený v klasicistickom štýle v roku 1836.