Dolné Trhovište

Trnavský kraj, konkrétne okres Hlohovec, je domovom regiónu Dolné Považie a obce Dolné Trhovište.


Obec sa nachádza na nadmorskej výške 180 metrov a rozprestiera sa na ploche 10,06 km². K 31. decembru 2022 tu žilo 594 obyvateľov, čo znamená hustotu obyvateľstva 59,05 obyvateľov na km². Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1156.

Dolné Trhovište je zapísané v histórii nielen vďaka starým dokumentom, ale tiež vďaka pretrvávajúcim stopám dávnej minulosti. V každom údolí príbehov a osudov ľudí z dávnych aj nedávnych dob možno nájsť stopy po pravekých kultúrach, zaniknutých stredovekých osadách. Tieto nálezy sú často skryté ďaleko od súčasných obydlií, ale aj priamo v obci – pod domami, pri kostole, cintoríne alebo v záhradách.

Pre obyvateľov Dolného Trhovišťa je ich obec bohatá na históriu, ktorú môžu nájsť doslova na každom kroku. Históriu tu predstavuje ako košatý strom, ktorý je obsypaný šťavnatými jablkami minulosti, reprezentovanými pamiatkami.

Medzi obcami Tepličky a Dolné Trhovište, v údolí potoka Galanovka, sa nachádzajú pozostatky stredovekej osady z 12. až 13. storočia. Osada, ktorej meno sa ešte nepodarilo zistiť, mohla súvisieť s osadou Tavicz – Tepličky, ktorá je uvádzaná v Zoborskej listine z roku 1113.

V obci Dolné Trhovište, na brehu potoka, v intraviláne obce, sa nachádzajú pozostatky osady z laténskej a rímskej doby. Severovýchodne od obecného úradu za bývalým motorestom sa nachádzajú pod zemským povrchom objekty osady z mladšej doby kamennej.

Jednou z najdôležitejších kultúrnych pamiatok obce je rímskokatolícky kostol Sv. Juraja, ktorý bol postavený ešte pred tatárskym plienením, v prvej tretine 13. storočia. Kostol má strategickú polohu a pravdepodobne bol súčasťou stredovekého panského dvorca.

Významnou pamiatkou je aj kaštieľ v Galanovej, postavený v roku 1855. Klasicistická budova z 19. storočia má tvar písmena U a bola postavená židovským veľkostatkárom Mozesom Jellinekom.

História Dolného Trhovišťa je fascinujúca a jej stopy sú viditeľné na každom kroku. To je to, čo robí túto obec takou špeciálnou.