Chropov

Chropov, idylická obec leží pod úpätím Bielych Karpát. Táto obec sa nachádza približne trinásť kilometrov juhovýchodne od mesta Skalica.


Územie Chropova je nádherným príkladom harmonického spojenia prirodzených a ľudských prvkov, ktoré tvoria jeho jedinečný charakter.

História Chropova siaha až do roku 1262, keď bol súčasťou hlohovského panstva. Táto skutočnosť nám dáva predstavu o tom, ako hlboko sú korene tohto miesta. Od roku 1394 sa v historickej literatúre začínajú objavovať meno Chropov spojené s významnými rodmi toho času. Konkrétne ide o rody Amadeovcov, Nyáriovcov, Zichyovcov a Majthényiovcov, ktorí sú uvádzaní ako majitelia bračského panstva.

V 18. storočí bola obec Chropov obývaná väčším počtom obyvateľov ako dnes. Miestni obyvatelia sa zaoberali prevažne roľníctvom, vinohradníctvom a tiež košikárstvom. Tieto tradičné remeslá boli pre nich zdrojom obživy. Avšak koncom 19. storočia počet obyvateľov v dôsledku silnej vysťahovaleckej vlny klesol.

Na prelome 19. a 20. storočia sa obyvatelia Chropova začali zapájať do práce na miestnej píle, v tehelni a v hute, čo viedlo k stabilizácii obyvateľstva. Avšak najvýraznejší pokles počtu obyvateľov nastal v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch 20. storočia.

Chropov je známy aj vďaka svojim pamiatkam. Najvýznamnejšou z nich je rimsko-katolícky kostol sv. Jána Nepomuckého. Tento kostol je vynikajúcim príkladom barokovo-klasicistickej architektúry. Postavený bol v roku 1786 a následne bol v roku 1940 renovovaný. Okrem kostola sa v chotári obce nachádzajú aj božie muky. Tieto sú postavené na ceste do Lopašova a predstavujú klasicistické dielo zo začiatku 19. storočia s malou sochou Piety. Tieto pamiatky sú svedectvom bohatej histórie a kultúrneho dedičstva obce.