Trstená na Ostrove

Trstená na Ostrove je obec situovaná v južnej časti Žitného ostrova, na Podunajskej nížine.


Nachádza sa v Trnavskom kraji, v dunajskostredskom okrese, pričom od Dunajskej Stredy je vzdialená 12,5 km. K 1.1.2021 mala obec 576 obyvateľov a jej rozloha činí 625 ha.

História obce siaha až do roku 1250, kedy bola doložená ako Nadast. Názov sa postupne menil – v roku 1269 ako Nadasd, v roku 1773 ako Nádasd a od roku 1927 ako Trstená na Ostrove (v maďarskom jazyku Csallóköznádasd). Prvé písomné spomenutie obce je z roku 1250.

Okolie obce bolo kedysi pokryté močiarmi, jazerami a najmä trstinou. Rôzne časti obce patrili rôznym majiteľom: od roku 1412 Malathovi, bratislavskému mešťanovi; od roku 1553 Sághiovcom a Sárköziovcom; neskôr bola rodovým sídlom zemanov Sághiovcov a Dömköziovcov. Koncom 18. storočia ságiovský majetok získala rodina Bartalovcov.

V roku 1870 sa obec osamostatnila z hľadiska školskej dochádzky, ale prvá škola v obci bola postavená až v roku 1876. Od roku 1913 sa používa maďarský názov Csallókoz a slovenský názov získala obec v roku 1927. V rokoch 1938-1945 bola obec pripojená k Maďarsku.

Dnes je jedinou cirkevnou pamiatkou v obci kamenný kríž s reliéfom Panny Márie. Trstená na Ostrove tak predstavuje dedinu s bohatou históriou a zaujímavými pamiatkami, ktoré svedčia o jej minulosti a vývoji.