Hviezdoslavov

Hviezdoslavov je obec na Slovensku v okrese Dunajská Streda, ležiaca na západe Žitného ostrova, v blízkosti okresu Senec.


Obec sa nachádza v miernom klimatickom pásme a rastlinnom pásme Žitného ostrova, situovaná v Podunajskej nížine, na západnej časti ostrova. Pôda je úrodná a černozemná.

V stredoveku existovala na území dnešnej obce obec Sok, spomínaná aj v pápežskom desiatkovom registri z rokov 1332-1337. Pôvodne patrila do panstva Éberardovcov a neskôr Szentgyörgyovcom.

Prvá písomná zmienka o obci Hviezdoslavov pochádza z roku 1924 ako o kolónii, ktorá vznikla v roku 1921 z bývalého Pálffyho majera a častí obcí Štvrtok na Ostrove a Mierovo. Meno získala po slovenskom básnikovi Hviezdoslavovi. V kolónii bola zriadená prvá slovenská škola na Žitnom ostrove.

Ako správna jednotka vznikla obec v roku 1936 zlúčením osídlených osad Vörösmajor (pôvodne Apponyiovský, neskôr Pálffyov majetok), Jozefmajor a Németšók (majetok Wienerovcov-Weltenovcov). V rámci prvej pozemkovej reformy dosídlilo na tieto osady 69 rodín kolonistov. Obec bola v rokoch 1938-1945 súčasťou obce Štvrtok na Ostrove a ako samostatná obec opäť vznikla v roku 1945.

V obci sa nachádzajú historicky hodnotné budovy Pálffyho majera, pomník Hviezdoslava z roku 1971 a budovy majera Wienera-Weltena. V roku 2021 bola otvorená Cirkevná spojená škola sv. Martina, ktorá zahŕňa základnú školu a základnú umeleckú školu.