Veľké Úľany

Veľké Úľany predstavujú obec na Slovensku, ktorá je situovaná v okrese Galanta.


Podľa údajov z roku 2011 sa z 4330 obyvateľov tejto obce 2757 hlásilo k maďarskej národnosti a 1468 k slovenskej. Nachádzajú sa vzdialené 12 kilometrov od mesta Galanta, medzi riekami Malý Dunaj a Čierna Voda.

História tejto obce sa začína v roku 1221 ako majetok Bratislavského hradu pod názvom Fudemus. Meno obce má pravdepodobne pôvod v starom maďarskom jazyku födém, čo znamená úľ, odkazujúc na jej možný pôvod ako sídlo včelárov. V priebehu času sa jej názov menil, v historických dokumentoch sa objavuje ako Wyfedenes a Fedemus. V rokoch 1490 a 1505 bola oblasť rabovaná armádami cisára Maximiliána I.

Obec sa v 16. storočí skladala z dvoch častí – Németfödémes a Ófödémes. V roku 1828 sem bol postavený prvý cukrovar v strednej Európe. V roku 1947 sa tu v dôsledku výmeny obyvateľstva usídlilo množstvo slovenských evanjelikov z Maďarska a o rok neskôr bola obec premenovaná na Veľké Úľany.

Obec má za sebou súbor katastrof, medzi ktoré patrí záplavy v 1862, požiare v 1865 a epidémia cholery v roku 1866.

Pamiatkovo chránenými objektmi sú Rímskokatolícky kostol sv. Michala archanjela a dva historické objekty – kaštieľ Kerekes a kúria Mikuláša Lacsnyho. Kostol je trojloďová stavba z roku 1594, ktorá prešla úpravami v duchu baroka v roku 1670. Kaštieľ Kerekes je jednopodlažná stavba z prelomu 17. a 18. storočia, výrazne prestavaná v duchu secesie na začiatku 20. storočia. Kúria Mikuláša Lacsnyho je jednopodlažná klasicistická stavba z roku 1828. Okrem týchto objektov je v obci aj Malá kalvária – barokový komplex zložený z kaplnky Sedembolestnej Panny Márie a štrnástich zastavení krížovej cesty z roku 1740.