Dechtice

Dechtice sú obec na Slovensku, ktorá sa nachádza v okrese Trnava.


Tento názov jej bol pridelený v rokoch 1927 až 1946, zatiaľ čo v nemeckom jazyku bolo toto miesto známe ako Dechtitz a v maďarčine ako Dejte.

Geograficky hovoríme o dedine, ktorá leží na zaujímavom mieste, kde sa stretávajú Brezovské Karpaty a Podmalokarpatská pahorkatina. Táto obec je napájaná riečkou Horná Blava, ktorá údolím priteká z Dobrovodskej kotliny v Malých Karpatoch.

Cez obec prechádza dôležitá cesta II/502, ktorá vedie z Trstína do Vrbového. Túto cestu v centre obce križuje ďalšia významná cesta II/560, ktorej cieľom je Trnava. Dechtice sú vzdialené 20 km južne od krajského a okresného mesta Trnava, 23 km východne od Piešťan a 25 km juhovýchodne od Hlohovca.

Dechtice sa pýšia rímskokatolíckym kostolom svätej Kataríny Alexandrijskej, ktorý bol postavený v roku 1652. Na cintoríne sa nachádza románsky kostolík Všetkých Svätých datovaný do roku 1172. Ten má na Slovensku unikátnu podobu rotundy s takmer kruhovým pôdorysom vnútorného priestoru lode, ktorá má v exteriéri obdĺžnikový tvar. Na juhovýchodnej stene lode sa zachovala neskororománska freska zobrazujúca život Krista.

V centre obce je kaplnka z roku 1743 zasvätená Panne Márii Karmelskej. Ruiny kláštora a kostola svätej Kataríny Alexandrijskej z roku 1618 sa nachádzajú V katastrálnom území obce, rovnako aj Mudrochov mlyn.

V roku 1994 sa v Dechticiach údajne zjavila Panna Mária niekoľkým vizionárom. Pri Bratislavsko-trnavskej arcidiecéze bola 28. októbra 1998 zriadená Komisia pre skúmanie zjavení Panny Márie v Dechticiach. Do Dechtíc sa konajú púte každú prvú Nedeľu po prvom piatku.


Places in Dechtice

Objav Viac...