Vrakúň

Vrakúň, obec nachádzajúca sa v srdci Žitného ostrova, má približne 2470 obyvateľov a svoju dnešnú podobu získala v roku 1940 spojením usadlostí Nyék (Nekyje na Ostrove) a Várkony (Vrakúň).


História tejto starobylej usadlosti, ktorej stopy siahajú až do obdobia Avarov má dve línie.

Prvá písomná zmienka o Vrakuń pochádza z roku 1015. Obec bola v minulosti rodovým sídlom Amadeovcov, ktorí tu údajne mali aj hradný kaštieľ. Rodina sa stala zemepánmi v roku 1787. V 16. storočí získala obec mestské výsady.

Na začiatku 19. storočia bol na území Vrakuňa známy Tadeáš Amade a jeho bažantnica a chov rožného statku. Neskôr majetky prevzala rodina Schmertzigovcov, ktorá ich okolo roku 1900 predala Matyášovi Pfeiferovi z Ikvy. Ten tu následne postavil pálenicu a parný mlyn.

Hlavnou stavebnou pamiatkou obce je kaštieľ, ktorý bol postavený v luiséznom štýle v roku 1904 Matyášom Pfeiferom z Ikvy. Kaštieľ tvorí prízemná budova v tvare U s krátkymi bočnými krídlami. Hospodárske budovy boli postavené koncom 18. storočia a v čase výstavby kaštieľa dostali rovnaké priečelie. Okolo kaštieľa sa nachádza menší anglický park.

V minulosti sa pôvodní obyvatelia Žitného ostrova zaoberali najmä rybolovom. Najdôležitejším úlovkom boli Viza, ktorá sem migrovala až z Čierneho mora. Žitnoostrovskí rybári dokonca disponovali vlastným stánkom na viedenskom trhu.

Územie Vrakuňa oplýva aj bohatstvom vtáčích druhov, ako sú napríklad vzácny Drop veľký a Orliak morský. Charakteristické pre toto územie je tiež množstvo drobnej diviny, čo umožňuje rozvoj poľovníctva.

Obec Vrakúň teda ponúka nielen zaujímavú históriu, ale aj bohatstvo prírodných pokladov. Jej pestrosť a kultúrne dedičstvo sú hodnotami, na ktoré môžu byť jej obyvatelia právom hrdí.


Places in Vrakúň

Objav Viac...