Trakovice

Trakovice sú malebnou slovenskou obcou situovanou v okrese Hlohovec.


Táto obec je bohatá na historické pamiatky, pričom hlavnou dominantou je rímskokatolícky kostol sv. Štefana kráľa Uhorska, datovaný do roku 1700.

Názov Trakovice je odvodený od názvu odevu – Trakov. Obec kedysi mala tvar písmena T, ale s časom sa rozrastla. Susedí s obcami Malženice, Bučany, Žlkovce a mestečkom Leopoldov. Trakovice sa v minulosti označovali aj ako Karkócz, Korkuč a Trakovicze.

Kostol sv. Štefana je najvýznamnejšou pamiatkou v tejto obci. Pred jeho existenciou, bola v obci kaplnka zasvätená sv. Alexejovi, kde sa omša slúžila len na jeho sviatok a nemala silu odpustkov. Kanonická vizitácia z roku 1756 uvádza, že inventár kaplnky pozostával z medeného pozláteného kalicha, misála, patény a iných predmetov potrebných k slúženiu omše.

Kostol sv. Štefana kráľa, pôvodne klasicistický, bol postavený v roku 1811. Jedná sa o jednoloďový sakrálny objekt s vstavanou vežou a polkruhovým presbytériom. Kostol má novovystavaný transept – priečnu loď, ktorý je plocho zastropený. Fasády kostola sú hladké, s ponechanými pôvodnými vzormi.

Vybavenie kostola pochádza z rokov 1934-35, s výnimkou obrazu sv. Alexeja a oltára sv. Anny. Obraz sv. Alexeja je z roku 1792 a vytvoril ho maliar Jozef Brandt z Hlohovca. Interiér kostola dopĺňa pneumatický organ, postavený firmou Jozef Melzner z Kutnej Hory v roku 1921. Organ bol posvätený Pavlom Šiškom, dekanom z Hlohovca.

Pôvodné zvony kostola boli zrekvirované v roku 1917 na vojnové účely. Po vojne boli do kostola instalované nové zvony, vyrobené firmou Fischer z Trnavy.

V obci sú ďalšie pamiatkové objekty, ako sú kamenné kríže a sochy. Na okraji obce sa nachádza kríž, ktorý bol v roku 1990 dovezený z Trnavy. V blízkosti kostola je kríž, ktorý dal postaviť miestny občan Pavol Žemla. Socha Panny Márie je najstaršou kamennou plastikou v obci, postavená v roku 1884 a neskôr zreštaurovaná v roku 1999.

Obec je tiež domovom pre sochu sv. Vendelína, umiestnenú pri potoku Dudváh, a sochy sv. Cyrila a sv. Metoda z roku 1924. V obci sa nachádza aj socha Najsvätejšej Trojice postavená v roku 1923 Spolkom sv. Vojtecha.

Pri budove požiarnej zbrojnice je umiestnená plastika sv. Floriána a v obci sa nachádza aj kaplnka sv. Jána Nepomuckého, ktorá bola nedávno obnovená.

Na miestnom cintoríne sú pieskovcové kríže z 19. a 20. storočia, ktoré majú pamiatkovú hodnotu. Boli vyrobené v kamenárskych dielňach na Dobrej Vode.

Podľa miestnej tradície, v 80. rokoch bol v jednom z domov umiestnený krásny ľudový výrez Sedembolestnej Panny Márie, ktorý vytvoril miestny rezbár Krajčovič.