Trebatice

Obec Trebatice, nachádzajúca sa v Trnavskom kraji na Slovensku, je len 5 km západne od mesta Piešťany.


Táto oblasť s nadmorskou výškou 168 metrov nad morom, rozlohou 7,67 km² a počtom obyvateľov 1 351 (k 31. 12. 2022) je súčasťou regiónu Považie, v okrese Piešťany.

Trebatice je domovom rímskokatolíckeho kostola sv. Štefana, postaveného v roku 1851, a dvoch kaplniek – Najsvätejšej Trojice z roku 1920 a Panny Márie Nanebovzatej zo začiatku 19. storočia, konkrétne z roku 1800.

História Trebatíc siaha až do praveku, čo dokladajú nálezy kostí mamuta z mladšieho paleolitu (staršia doba kamenná, približne 38 000 – 10 000 rokov pred n.l.). Archeologické nálezy z mladšej a staršej doby bronzovej ukazujú na existenciu laténskej a germánskej osady. Z druhého a tretieho storočia sú doklady o sídliskách z doby Veľkej Moravy. Prvým písomným záznamom o obci je listina z zoborského opátstva datovaná do roku 1113. Názov obce prešiel viacerými zmenami – od Trebeta v roku 1113, cez Trebata v roku 1298 a Trebaticze v roku 1773, až po maďarské názvy Trebete a Vágterbete. Od roku 1918 sa obec oficiálne nazýva Trebatice.

História vzniku obce je opredená rôznymi legendami. Jedna tvrdí, že jedného dňa sa pltník na rieke Váh zasekol na plytčine. Pri pohľade na okolitú krajinu sa mu tak zapáčilo, že sa sem neskôr vrátil so svojou rodinou a priateľmi a založil osadu, ktorú pomenoval Trebatický, podľa seba. Iná legenda tvrdí, že názov vznikol spojením slov “treba ísť” a “íci na stráž”, v súvislosti s blízkou obcou Stráže, kam miestni obyvatelia chodili strážiť.