Veľké Blahovo

Veľké Blahovo je obec ležiaca 3 km západne od Dunajskej Stredy na juhu Slovenska.


Susedí so severnej strany s obcou Vydrany, z južnej strany s Lesnými Kračanmi a Kráľovičovými Kračanmi, zo západnej strany s Orechovou Potôňou.

Na začiatku 20. storočia mala obec 183 domov a žilo tu 1040 obyvateľov. Dnes má Veľké Blahovo 1263 obyvateľov, pričom väčšina z nich sa hlási k rímsko-katolíckemu náboženstvu. Od roku 1895 má obec železničnú stanicu a poštový úrad.

Pred niekoľkými storočiami bol tento región pokrytý močiarmi a trstinami zarastenými plochami. Dodnes môžeme v okolí vidieť pozostatky starých ramien Dunaja, ktoré nás privádzajú k dnešnému toku rieky. V minulosti bolo možné plaviť sa po kanáli (jazere), ktorý prechádzal cez celú dedinu. Obyvatelia si tu mohli prenajať rybárske práva na tento úsek vody. Dnes už po vode nie sú žiadne stopy a spolu s ňou zmizlo aj vodné rastlinstvo a zvieratá.

Obyvatelia sa v minulosti zaoberali prevažne poľnohospodárstvom

Obyvatelia Veľkého Blahova sa v minulosti zaoberali prevažne poľnohospodárstvom. Medzi nimi bolo málo takých, ktorí vlastnili úrodnú pôdu, preto si obyvatelia zabezpečovali svoje skromné živobytie ako paholci, čeľadníci a poľnohospodárski robotníci.

Veľké Blahovo leží na najjužnejšej časti Slovenska, čo z neho robí jednu z dedín s najvyššími teplotami počas roka. Počet bezveterných dní je veľmi malý – ročne ich je asi 10-15. Priemerná ročná teplota dosahuje 9,3°C a ročné množstvo zrážok sa väčšinou pohybuje nad 500 mm. Toto číslo je nižšie v období sucha.

V obci sa nachádza rímskokatolícky kostol Najsvätejšej Trojice – jednoloďová baroková stavba z roku 1761 s polygonálnym ukončením presbytéria a vežou tvoriacou súčasť jej hmoty. Interiér kostola je plochostropý, presbytérium je zaklenuté pruskou klenbou. V kostole sa nachádza hlavný oltár s obrazom Najsvätejšej Trojice z roku 1883 a bočný oltár Svätého hrobu z roku 1918 so sochou Sedembolestnej Panny Márie od R. Kühmayera.

Okrem kostola stojí v obci aj prícestná kaplnka – neobaroková stavba na pôdoryse trojuholníka z konca 19. storočia. Fasády kaplnky sú členené pilastrami a ukončené barokovým prelamovaným štítom.

Veľké Blahovo je malá obec so zaujímavou históriou a bohatým prírodným dedičstvom. Navštívte ju a objavte krásy južného Slovenska, ktoré ponúka nielen svojim obyvateľom, ale aj návštevníkom zo vzdialenejších miest.