Červeník

Červeník, obec situovaná v južnej časti považského výbežku Podunajskej roviny na brehu riek Váh a Dudváh, je známa pre svoju bohatú históriu a kultúrne pamiatky.


Jej stred sa nachádza vo výške 145 m n. m., zatiaľ čo územie obce sa rozprestiera na výškach od 142 do 147 m n. m.

Táto obec bola známa pod mnohými menami. Najstaršie z nich je Bin z roku 1113. Iné historické názvy obce zahŕňajú Been (1254), Edeuthbiny (1294), Verusvar (1317), Wereswar (1375), Veresvar (1773), Verešvár (1920) a konečne, Červeník od roku 1948.

Z územia Červeníka sú známe viaceré archeologické objavy, vrátane neolitických sídlisk, nálezov zo staršej aj mladšej doby železnej, doby rímskej a slovanskej. Rovnako aj staromaďarské kostrové pohrebisko datované do polovice 10. storočia.

Prvá písomná zmienka o Červeníku je z roku 1113. Vtedy bola obec majetkom zoborského kláštora. Počas stredoveku prešla obec do vlastníctva viacerých šľachtických rodov, vrátane Hunt-Poznanovcov. Pôvodne sa obec nachádzala na území dnešného Leopoldova. No po založení pevnosti Leopoldov v roku 1665 a zničení pôvodnej obce sa jej obyvatelia presťahovali na územie súčasného Červeníka.

Najvýraznejšou pamiatkou v obci je katolícky kostol Obetovania Panny Márie z 18. storočia. Historicky boli obyvatelia obce známi pestovaním zeleniny a dnes sa tu nachádzajú dva chránené areály, Dedova jama a Malé Vážky.

Červeník je obec s bohatou históriou a kultúrnym dedičstvom, ktoré sa odráža v jej archeologických nálezoch, historických menách a pôsobivých pamiatkach.


Places in Červeník

Objav Viac...