Kostol Obetovania Panny Márie, Červeník

V srdci Červeníka stojí neskorobarokový kostol Obetovania Panny Márie, ktorý má za sebou zložitú a dlhú históriu výstavby.


Historické pozadie: Dlhá doba výstavby

Jeho základy boli položené v roku 1726, no celá stavba prešla náročnou cestou, kým dosiahla svoju dnešnú podobu. Až v roku 1735 boli dokončené múry, no potom kostol Obetovania Panny Márie stál nezakrytý strechou ďalších 40 rokov. Obrat nastal v roku 1775, keď bol kostol zaklenutý a získal šindľovú strechu. V roku 1787 bola stavba konečne dokončená a v roku 1809 pribudla k nemu aj veža.

Kostol Obetovania Panny Márie, Červeník Autor: Vladimír Miček

Kostol Obetovania Panny Márie, Červeník Autor: Vladimír Miček

Stopy minulosti: Architektonické detaily

Kostol v roku 1848 utrpel poškodenie, keď bol rozstrieľaný, ale následne bol obnovený. Jeho architektúra zahŕňa rovný uzáver presbytéria, pristavanú sakristiu, kaplnku Božieho hrobu a predstavanú vežu. Presbytérium je zaklenuté pruskou klenbou, loď sa pýši českou plackou a výklenky zdobia konchy. Nad chórom dominuje pruská klenba a fasády sú zdobené nárožnými lizénami. Veža, korunovaná zvonovitou strechou s cibuľou, pridáva stavbe na majestátnosti.

Umelecké poklady: Oltáre a kazateľnica

Kostol ukrýva v sebe klasicistický hlavný oltár z konca 18. storočia, ktorý bol neskôr, okolo roku 1940, doplnený. Predstavuje pilastrovú architektúru s obrazom Obetovania Panny Márie. Bočný oltár sv. Ignáca z Loyoly a kazateľnica s reliéfom Krista a Samaritánky sú ďalšími významnými prvkami, ktoré dotvárajú duchovnú atmosféru tohto miesta.

Kostol Obetovania Panny Márie, Červeník Autor: Vladimír Miček

Kostol Obetovania Panny Márie, Červeník Autor: Vladimír Miček

Kostol dnes: Stred obce a miesto pokoja

Dnes je kostol Obetovania Panny Márie nielen architektonickým skvostom, ale aj živou súčasťou obce Červeník. Jeho stav je dobrý a slúži svojmu pôvodnému účelu. Obklopený cintorínom, stojí ako tichý strážca v strede obce, pozývajúc veriacich i turistov, aby vstúpili a objavili jeho krásu a históriu.

Kostol Obetovania Panny Márie je viac než len miestom kultu; je to symbol vytrvalosti, umenia a duchovnosti, ktorý prežil stáročia a dnes stojí ako pripomienka minulosti pre budúce generácie. Navštívte Červeník a nechajte sa očariť týmto nádherným kostolom, ktorý je skutočným pokladom v srdci Trnavského kraja.

Kostol Obetovania Panny Márie, Červeník Autor: Vladimír Miček

Kostol Obetovania Panny Márie, Červeník Autor: Vladimír Miček