Letničie

Obec Letničie, ktorá je útulne ukrytá v jednej z malebných dolín Chvojnickej pahorkatiny, je polohou vzdialená desať kilometrov severne od Šaštína-Stráže.


Táto lokalita má bohatú históriu, ktorá je úzko spojená s jej zemepisným umiestnením a podmienkami, ktoré predurčovali život jej obyvateľov.

Názov obce Letničie je zaujímavý a je odvodený od slova ‘letničie’. Toto slovo v minulosti označovalo zelený porast alebo krmivo pre ovce, ktoré bolo pripravené v podobe otiepok. Pravdepodobne práve chov oviec bol jednou z hlavných činností obyvateľov, a teda aj základom pre pôvodné pomenovanie osady.

Prvá písomná zmienka o obci sa datuje do roku 1532, kedy bola označená ako Letnyche. V priebehu ďalších storočí bola súčasťou holíčskeho a šaštínskeho panstva a od roku 1736 sa uvádza pod názvom Letnicze. Presne v tomto období sa stala majetkom mocnej dynastie Habsburgovcov.

V 18. storočí sa v katastri obce začali pestovať pramene teplej sírnatej vody. Táto voda bola využívaná na domáce liečenie a prispela k obľube tejto lokality u širšej verejnosti. Obec však neobišla ani tragédia. Počas prvej svetovej vojny veľká časť obce vyhorela. Po druhej svetovej vojne sa v okolí Letničia začala ťažiť ropa, čo prispelo k rôznej dynamike vývoja obce.

Hoci je obec malá, vyniká jednou významnou kultúrno-historickou pamiatkou. Je ňou rímsko-katolícky kostol svätého Jána Krstiteľa, ktorý je dominantou obce. Tento klasicistický objekt bol postavený v roku 1822 a v roku 1905 bol zrekonštruovaný. Dnes je toto sakrálne dielo súčasťou duchovnej a kultúrnej identity obce Letničie. Jeho prítomnosť pripomína historické korene obce a jej obyvateľov a zároveň je miestom, kde sa stretávajú súčasní obyvatelia pri mnohých príležitostiach.