Oľdza

Obec Oľdza sa nachádza na Slovensku v Trnavskom kraji, v okrese Dunajská Streda, v regióne Podunajsko.


Leží v nadmorskej výške 123 metrov a má rozlohu 8,86 km². K 31. decembru 2022 mala obec 590 obyvateľov s hustotou 66,59 obyv./km².

História obce siaha až do roku 1239, kedy bola spomínaná ako Olgia. V listine z roku 1251 sa spomínajú poddaní obce Ovga (Iobagio castri de Ovga). Usadlosť vznikla medzi 10. a 12. storočím v hraničnom pásme uhorského štátu. Pred rokom 1851 ju obývalo 297 rímskych katolíkov a 34 židov, ktorí sa hlásili k maďarskej národnosti.

V minulosti bola pôda v okolí piesčitá a kamenistá, ale pasienky boli bohaté a poskytovali základ pre chov dobytka. Na začiatku 20. storočia pozostávala obec z 48 domov s 248 rímsko-katolíckymi obyvateľmi. Obec nemala kostol, poštu, telegraf ani železničnú stanicu – tieto služby obyvateľom zabezpečovali susedné obce. Slovenský názov Oľdza bol zavedený v roku 1948.

V katastrálnom území obce sa nachádzajú významné zásoby štrkopieskov nadregionálneho významu na báze riečnych náplavov Dunaja a Malého Dunaja. Okrem toho sú tu lokalizované aj významné zdroje kvalitnej pitnej vody vo väčšej hĺbke, pretože katastrálne územie obce patrí do Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov.

Dnes je Oľdza pokojnou obcou s bohatou históriou a prírodnými zdrojmi, ktoré ponúka svojim obyvateľom a návštevníkom.