Padáň

Obec Padáň sa rozprestiera na západnom Slovensku, konkrétne v Trnavskom kraji, okrese Dunajská Streda, v srdci regiónu Podunajsko.


Táto idylická dedinka sa vypína vo výške 113 metrov nad morom, pričom geografické súradnice sú 47°55′51″ severnej šírky a 17°40′57″ východnej dĺžky. S plochou približne 16,98 km², čo je ekvivalent 1 698 hektárov, tvorí Padáň domov pre 891 obyvateľov (k 31. decembru 2022). To znamená, že hustota obyvateľstva dosahuje 52,47 osôb na km².

Padáň je dedina s hlbokými historickými koreňmi, datujúcimi sa až do roku 1254. Vtedy bola prvýkrát písomne spomenutá. V obci sa nachádzajú kultúrne pamiatky, ktoré svedčia o jej bohatej minulosti.

História obce sa spája s osadou Pečencov (Besenyek), ktorej prvá zmienka pochádza z listiny z roku 1256, objavenej v archive rodu Amadé. V tejto dokumentácii, obsahujúcej záznam o vypočutí svedkov pred bratislavskou kapitulou, zaslanej kráľovi Bélovi IV., sa objavuje aj meno “…Primus Bissenius de Padan”. Slovo Pečeneh v maďarčine zodpovedá slovenskému výrazu “metla”.

V časech tureckých vojen sa obyvatelia Padane uchýlili do svahov Likočosu. Tam hľadali útočisko aj počas tatárskych nájazdov. V minulosti bola obec obklopená náročnými močaristými terénmi, najmä na západnej strane. Tam sú dodnes zachované stopy po obranných múroch a priekopách.

Jednou z významných architektonických pamiatok je reformovaný kostol z roku 1787. Tento jednoloďový klasicistický objekt s polygonálnym záverom a predstavanou vežou prešiel rekonštrukciou v roku 1816. Jeho interiér zdobia plochý strop, kazateľnica a empora z obdobia jeho vzniku. Fasády kostola sú rytmicky členené lizénovými rámami a polkruhovými oknami s elegantnými šambránami. Veža, zdobená lizénovými rámami a kordónovými rímsami, je zakončená korunnou rímsou s terčíkom a štyrmi nárožnými vežičkami, korunovanými murovanou ihlancovou helmicou.

V obci sa taktiež nachádzajú pamätníky. Tie uctievajú pamiatku obetí prvej a druhej svetovej vojny. Zároveň pripomínajú odvahu a obete tých, ktorí v týchto konfliktoch padli.

Padáň je tak miestom, kde návštevníci môžu okrem príjemného prostredia typickej dediny objavovať aj jej fascinujúcu históriu a kultúrne dedičstvo.