Vieska

Vieska je malebná obec nachádzajúca sa v Trnavskom kraji, okrese Dunajská Streda.


Leží v Podunajskom regióne a má nadmorskú výšku 118 metrov nad morom. S rozlohou 6,68 km² (668 ha) a počtom obyvateľov 424 k 31. 12. 2022 je hustota zaludnenia približne 63,47 obyvateľov na km².

História Viesky siaha až do roku 1322, kedy bola prvýkrát spomenutá pod názvom Kysfeuldi. Počas stredoveku slúžila ako šľachtická dedina až do polovice 19. storočia. Medzi významnejšie rodiny, ktoré tu mali majetky, patrila šľachtická rodina Nagyovcov. Chotár tejto obce bol úrodný s dobrými pasienkami.

Obec sa osamostatnila v roku 1990

Dnes sa vo Vieske nachádza jediná cirkevná pamiatka – kamenná socha piety z roku 1814. Obec sa osamostatnila od Orechovej Potône v roku 1990 a jej kataster pozostáva z troch častí: Vieska, Blatná Lúka a Pőteho osada.

Najbližším mestom k Vieske je Dunajská Streda vo vzdialenosti 11 km. Obec sa nachádza v strede Žitného ostrova (medzi Malým Dunajom a Dunajom) na ceste medzi Bratislavou a Komárnom, v strede kruhu zapísaného do trojuholníka Viedeň, Ráb a Bratislava. Susedné dediny sú Orechová Potôň (maď. Dióspatony), Lúč na Ostrove (maď. Lúcs) a Kráľovičove Kračany.

Obyvateľstvo Viesky tvoria ľudia slovenskej a maďarskej národnosti, pričom väčšina z nich sú rímski katolíci alebo reformovaní. Obec má vlastnú samosprávu, avšak pred osamostatnením patrila k Orechovej Potôni. Počet obyvateľov postupne narastá, avšak stále prevládajú ľudia vo veku medzi 40. a 70. rokmi.

V minulosti sa Vieska volala Dunakisfalud. Ešte v 90. rokoch 20. storočia sa väčšina obyvateľov živila poľnohospodárstvom, no dnes už mnohí (najmä mladší) dochádzajú za prácou do hlavného mesta Bratislavy či do zahraničia, ako sú Rakúsko, Maďarsko či Česko.

Obecným úradom neďaleko sa nachádza materská škola a futbalové ihrisko. Kultúrne a slávnostné podujatia sú organizované v kultúrnom dome. Vieska má aj dobrovoľný hasičský zbor, ktorý sa pravidelne zúčastňuje vo viacerých súťažiach. V roku 2014 dokonca dosiahli druhé miesto v západoslovenskej hasičskej lige.

Vieska tak predstavuje malebné miesto s bohatou históriou a aktívnym životom pre obyvateľov. Je to obec, kde si ľudia udržiavajú svoju národnostnú a kultúrnu identitu a zároveň hľadajú možnosti rozvoja v modernej spoločnosti.