Osuské

Obec Osuské, ktorá sa nachádza v scénickom prostredí pod úpätím Malých Karpát, má svoju polohu trinásť kilometrov juhovýchodne od mesta Senica.


Tento malebný a pokojný kút Slovenska je obklopený prírodnou krásou a históriou, ktorá sa odzrkadľuje v jeho architektúre a kultúre.

Prvá písomná zmienka o obci Osuské sa datuje do roku 1262, kedy sa v historických listinách objavuje pod názvom Ozus. Prvotná osada, ktorá tu vznikla, sa nachádzala na hranici dnešných chotárov Prietrže a Osuského, a to na močaristom území. Kvôli častým záplavám spôsobeným riekou Myjava sa však jej obyvatelia rozhodli presídliť na vyššie položené, suchšie miesto, ktoré sa nachádzalo ďalej od toku rieky. Táto lokalita sa stala základom pre novú osadu, ktorú nazvali Osušina, podľa charakteristických vlastností miesta.

Historicky, obec Osuské bola súčasťou hlohovského panstva. Avšak, v priebehu času došlo k jej rozdeleniu na dve časti. Severná časť patrila pod brančské panstvo, zatiaľ čo južná bola súčasťou korlátskeho panstva. Každá z týchto častí mala svojho vlastného richtára. Pôsobenie zemepánov, ako boli Pálffyovci a Apponyiovci, v tomto regióne malo významný vplyv na jeho rozvoj.

Obyvatelia obce sa tradične zaoberali poľnohospodárstvom, a tak obec si svoj poľnohospodársky charakter zachovala až do dnešných dní.

V obci sa nachádza aj historická pamiatka v podobe rímsko-katolíckeho kostola Všetkých Svätých. Tento pôvodne renesančný kostol bol postavený v rokoch 1619 až 1631 a v roku 1751 bol upravený do barokového štýlu. Jeho interiér je domovom pre murovaný organový chór z roku 1844, ktorý sa nachádza nad vstupom do hlavnej lode. Pred kostolom sa rozprestiera kalvária, kamenárska práca z druhej polovice 18. storočia, ktorá súťaží o pozornosť s krásou okolitej prírody.