Nižná

Prvý záznam o existencii obce Nižná pochádza z listu Adama Onoryho, datovaného na 5. marca 1549.


Obec sa nachádza v nadmorskej výške 183 metrov a rozprestiera sa na ploche 805 hektárov. K poslednému dňu roka 2018 tu žilo celkovo 551 obyvateľov.

Nižná susedí s obcami Veľké Kostoľany na juhovýchode, Radošovce na juhu a Kátlovce na západe. Na severozápade potom hraničí s katastrom Chtelnice a na severovýchode s Dolným Lopašovom.

Z administratívneho hľadiska je Nižná súčasťou okresu Piešťany, ktorý spadá pod Trnavský samosprávny kraj. Je tiež členom Mikroregiónu nad Holeškou, kde patria aj obce Trebatice, Borovce, Rakovice, Veselé, Dubovany, Veľké Kostoľany, Dolný Lopašov a Šterusy.

Geograficky sa oblasť nachádza v teplej a mierne suchej klimatickej oblasti s miernou zimou, ktorá je typická pre nížinnú klímu. Obcou tiež preteká potok Vítek. Ten pramení na úpätí Malých Karpát na sever od Chtelnice a svoju cestu končí vo Veľkých Kostoľanoch, kde sa vléva do Dudváhu.

V súčasnosti je chotár obce využívaný hlavne na poľnohospodárske účely, ktoré tvoria až 84,17% z celkovej plochy. Pôvodná jednoulicová dedina Nižná sa postupne rozrástla do Dolnej a Hornej Domoviny.

Nižná je známa svojím upraveným vzhľadom a v roku 1972 sa stala najkrajšou obcou v Trnavskom okrese. Miestni obyvatelia sa dodnes dorozumievajú trnavským nárečím a z tradícií sa udržali napríklad fašiangy, Veľká noc alebo svadobné zvyky.

Jedlom, ktoré si obyvatelia Nižnej obzvlášť pochvaľujú, sú makovníky, štrúdľa, husacina a zabíjačkové pochúťky.

Jedným z historických pamiatok Nižnej je kostol Štefana Kráľa, postavený v roku 1682 na mieste bývalej kaplnky. V roku 1788 bola vystavená zvonica, kde sa dnes nachádza len jeden zvon, ktorý prežil rekvizíciu kostolných zvonov. Na území obce sa nachádza aj niekoľko krížov a socha Panny Márie. V roku 1965 bol odhalený pomník padlým vo v areáli parku.

Zaujímavosťou sú tiež niektoré príklady ľudovej architektúry, ako je napríklad oblúková brána na dome pani Amálie Piačkovej alebo otvorený komín, známy ako rampúch, v dome pani Filomény Nemčekovej.