Kľúčovec

Kľúčovec je obec na Slovensku v okrese Dunajská Streda.


ďarsku bol Kľúčovec sa nachádza v Podunajskej nížine, v južnej časti Žitného ostrova, na mladom agradačnom vale Dunaja. Jeho rovinný chotár pozostáva hlavne zo štrkov a pieskov kolárovskej formácie, pokrytých riečnymi uloženinami Dunaja. Územím pretekajú Dunaj, Čiližský potok a Čalovský kanál, pri obci sa nachádza meandrové jazero Lion.

Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1252 pod názvom Kwichud. Neskôr bol nazývaný ako Kulcschod (1786) a od roku 1948 ako Kľúčovec; v maďarčine Kulcsód. V minulosti patrila rôznym majiteľom – kláštoru v Turci, hradu Komárno či kláštoru na Pannonskej hore. Do roku 1612 bola súčasťou Komárňanskej župy.

V roku 1715 mal Kľúčovec 7 daňovníkov, v roku 1828 už 41 domov a 285 obyvateľov. K Maďarsku bol pripojený v rokoch 1938-45. V roku 1965 povodeň zničila polovicu obce, avšak nová výstavba zlepšila jej vzhľad pre miestnych obyvateľov a návštevníkov.

Kľúčovec je obec s najvyšším percentuálnym zastúpením maďarskej národnosti – podľa sčítania z roku 2001 sa k nej prihlásilo 365 obyvateľov (98,12% populácie).

Miestny kostol je reformovaný klasicistický, postavený v prvej polovici 19. storočia a prestavaný v roku 1885.