Lopašov

V srdci tradičnej Chvojnickej pahorkatine, vzdialenej trinásť kilometrov od malebného mesta Senica, leží pokojná obec Lopašov.


Toto miesto má bohatú históriu, ktorá siaha až do roku 1392, ako to dokladá prvá písomná zmienka o obci. V tejto listine sa uvádza názov Lapassow, čo je predchodcom dnešnej názvy Lopašov. Taktiež je dôležité spomenúť, že názov obce sa menil a vývin postupoval cez Lopassow až k finálnej verzii, teda Lopašov.

Pri pohľade na históriu obce, je zaujímavé sledovať jej pripojenie k rôznym panstvám. Pôvodne patrila pod holíčske panstvo, avšak od roku 1552 sa Lopašov stal súčasťou brančského panstva. Obec neskôr prešla do vlastníctva Czoborovcov, ktorí ju následne predali skalickým jezuitom. Poslednými majiteľmi Lopašova boli Habsburgovci.

Lopašov vždy bol poľnohospodárskym regiónom. Miestni obyvatelia sa zaoberali roľníctvom a vinohradníctvom. Obec vlastnila vinice už na začiatku 18. storočia, čo jej dodávalo ekonomickú silu a zároveň vytváralo kultúru pestovania hrozna a výroby vína.

Presunúc sa z historického kontextu do súčasnosti, Lopašov je domovom niekoľkých významných pamiatok. Najvýznamnejšou je nepochybne rímsko-katolícky klasicistický kostol sv. Vendelína. Tento kostol bol postavený v roku 1842 na mieste starej farskej budovy a v roku 1943 prešiel renováciou.

Kostol sv. Vendelína je príkladom klasicistického architektonického štýlu, ktorý je charakteristický jednoduchými a symetrickými tvarmi. Dodnes sa udržiava v dobrom stave vďaka miestnym obyvateľom, ktorí sa oň pravidelne starajú.

Obec Lopašov je skutočným pokladom skrytým v Chvojnickej pahorkatine. Je dôkazom bohatej histórie, kultúry vinohradníctva a nádherného klasicistického architektonického štýlu. Taktiež je miestom, kde sa spája minulosť s prítomnosťou v harmonickom súlade, ktorý je možné vidieť v každom rohu obce.