Horné Saliby

Obec Horné Saliby leží v Podunajskej nížine pri Dudváhu, ktorý preteká obcou.


Od okresného mesta Galanta je vzdialená necelých 9 kilometrov a od Bratislavy približne 60. Zaujímavosťou je, že k obci patrí aj časť Hrušov, ktorá však zemepisne susedí s Dolnými Salibami.

Horné Saliby boli osídlené už v neolite. Vykopávky na území obce dokumentujú existenciu osídlenia z obdobia lengyelskej kultúry. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1233, keď patrila kláštoru na Panónskej ceste. V roku 1523 dostala výsadnú listinu, ale na mesto sa nevyvinula. V 16. storočí patrila obec Thurzovcom a Báthoriovcom, v 17.storočí sa ako súčasť šintavského panstva dostala do rúk Eszterházyovcom. Pomenovanie obce pochádza pravdepodobne od zemepánov zo 14. storočia.

Obec má dva kostoly

V obci sú dva kostoly – rímsko-katolícky kostol svätého Vavrinca Diakona a Evanjelický kostol. Evanjelický bol postavený v rokoch 1786 až 1790 ako tolerančný bez veže so štítovou hlavnou fasádou. Prvé roky tu nebol organ a zvonica bola postavená až v roku 1830. V rokoch 1856 až 1861 prebehla prestavba kostola v neoklasicistickom slohu a bola pristavaná veža.

Klasicistický oltár s kazateľnicou z roku 1859 má ústredný obraz Krista v Getsemanskej záhrade z roku 1859 od bratislavského maliara Mihálya Aumayra. Krstiteľnica je neoklasicistická z roku 1878. Organ je neoklasicistický z druhej polovice 19. storočia. Vo veži boli zavesené dva zvony. Staršie dva zvony boli zhabané v 1. svetovej vojne na vojenské účely, podobne ako jeden zvon v 2. svetovej vojne.

Rímskokatolícky kostol svätého Vavrinca Diakona stojí na základoch starého chrámu. O prvom kostole sa zachovalo málo údajov. V dokumente z roku 1271 sa spomína aj kostol, takže stál najneskôr na začiatku 12. storočia ale zrejme už v 11. storočí. Podľa plánov Jakaba Fellnera bol dokončený nový kostol v roku 1775. Zo starej stavby do neho preniesli zvon z roku 1401. V roku 1823 kostol vyhorel a jeho veža bola opäť zastrešená pôvodnou strechou až v roku 1967.

Horné Saliby sú atraktívnym miestom aj z hľadiska turistického ruchu, keďže v katastri obce sa nachádza termálne kúpalisko. Okrem bazénov sú v komplexe k dispozícii aj rehabilitačná časť, masáže a samozrejme ubytovanie a gastro zariadenia.