Medveďov

Medveďov je obec na Slovensku v okrese Dunajská Streda.


Názov obce Medveďov pravdepodobne vznikol z maďarskej verzie slovenského slova “medveď”. História však vylučuje možnosť, že by na území dnešného Medveďova žili medvede. Alternatívne mohlo pomenovanie obce pochádzať z osobného mena. Presný dátum vzniku obce nie je známy, no predpokladá sa, že bola založená medzi 10. a 12. storočím. Strážna usadlosť pri brode mohla existovať ešte skôr.

Prvýkrát sa s názvom Medveďov stretávame v listine z roku 1252, kde je Villa Medwe spomínaná ako majetok bratislavského hradu. Dokumenty z toho obdobia hovoria o dvoch obciach s názvom Medveďov – Veľkom a Malom Medveďove. Malý Medveďov bol taktiež známy ako Kenderesmedve.

Osud obce bol úzko spojený s Dunajom

Nižšie od dnešného mosta sa nachádzal tzv. Jelení brod, ktorým prechádzali štátne hranice pri nízkom stave vody cez stáda jeleňov a srncov. Ešte nižšie sa nachádzal ostrov Cholera, kde boli do 19. storočia internovaní chorí počas epidémií cholery.

V čase tureckých vpádov bola obec ležiaca oproti Györu na ľavom brehu Dunaja úplne vyplienená a zničená. Vtedy zanikol aj katolický kostol, ktorý mohol byť jedným z kostolov postavených podľa nariadenia kráľa Štefana I., že každých desať obcí má postaviť kostol. O tomto prvom kostole v Medzičilizí sa spomína aj v Pázmányovom súpise ako o starodávnom.

Po vytlačení Turkov z Uhorska sa v obci usídľujú nemeckí kolonisti, ktorí ju nazývajú Weisskirchen (Biely Kostol). V roku 1634 patrila obec Komárňanskej župe a jej majiteľmi boli Héderváryiovci a rábska kapitula. Obec bola dlho bez kostola; veriaci postavili nový klasicistický kostol až v roku 1800, avšak ten vyhorel v roku 1855. Kostol bol obnovený o päť rokov neskôr, v roku 1860.

V minulosti tu premávala parná kompa; dnes sa na mieste brodu nachádza most. Prekročením tohoto mosta 5. novembra 1938 začali maďarské vojská obsadzovať Žitný Ostrov v súlade s Viedenskou arbitrážou.

Informácie o dedine z roku 1848 uvádzajú, že Medveďov je maďarská obec v Rábskej župe, kde žijú katolíci. Obec disponovala mnohými mlynmi na Dunaji a jej majiteľom bola rodina Viczayovcov. Podľa najnovších údajov z roku 2001 mala obec rozlohu 1046 hektárov a v 222 domoch žilo 590 obyvateľov.