Rybky

Obec Rybky, s charakteristickým názvom, sa nachádza na východnom okraji Chvojnickej pahorkatiny, ktorá je súčasťou podsústavy Panónska panva.


Táto malebná oblasť je prirodzenou krajinou so zelenými pahorkami, ktoré sa vlnia až po horizont. Obec Rybky je umiestnená v doline Paseckého potoka, ktorý, ako srdce obce, prúdi jej stre­dom a prináša jej nevyhnutnú životodarnú vlhkosť.

Táto idylická obec sa nachádza šesť kilometrov severne od historického mesta Senica. Cesta zo Senice do Rybiek je príjemná jazda cez malebnú krajinu, ktorá dáva návštevníkom pocit pokojnej a kludnej atmosféry.

Rybky sa môžu pochváliť dlhoročnou históriou, ktorej korene siaha do roku 1394, kedy sa o nich prvýkrát písomne zmieňuje pod názvom Rypka. V minulosti obec patrila k brančskému panstvu. Boli tu vlastnené rozsiahle rybníky. Názov Rybky pravdepodobne vychádza z exis­tujú­cich ryb­níkov a chovu rýb, ktorý bol v minulosti dôležitým zdrojom obživy pre miestnych obyvateľov.

Okrem rybárskej činnosti sa obyvatelia obce Rybky zaoberali roľníctvom a vinohradníctvom. Prvé zmienky o vinohradoch sa datujú už do roku 1715. To dokazuje, že vinárstvo je tu tiež hlboko zakorenenou tradíciou.

Pokiaľ ide o sakrálne pamiatky, obec Rybky sa môže pochváliť novým rímsko-katolíckym kostolom Panny Márie, ktorý bol vysvätený v roku 1989 a je významným miestom náboženského života obyvateľov. Ďalšou sakrálnou pamiatkou je kaplnka Panny Márie z roku 1832, ktorá je tichým svedkom histórie a tradícií obce.

V katastri obce sa nachádza Miléniový kríž. Ako už napovedá názov, bol postavený a vysvätený v roku 2000 na slávu Ježiša Krista pri príležitosti jubilea jeho narodenia. Aj preto často znie označenie Jubilejný kríž.

Takže obec Rybky je naozaj fascinujúcim miestom, ktoré kombinuje krásy prírody, historické tradície a súčasný život svojich obyvateľov. Je to miesto, kde sa môžete cítiť ako súčasť príbehu, ktorý sa píše už stáročia.