Dolné Zelenice

Dolné Zelenice, obec v juhozápadnej časti okresu Hlohovec, je v rámci administratívneho členenia Slovenska súčasťou Trnavského kraja.


Severovýchode sú susedom Horné Zelenice, na západe je to mestská časť Hlohovca Šulekovo. Na juhozápade sa obec hraničí s obcou Siladice, zatiaľ čo na juhu a východe je to obec Dvorníky.

Rozkladá sa na ploche 271,9 hektárov, čo je približne 1,014% celkovej rozlohy okresu. Žije tu 548 obyvateľov (podľa údajov z 1. júna 2007), čo predstavuje len 1,19% celkového počtu obyvateľov okresu Hlohovec.

Dolné Zelenice sú dostupné cestou III/1320, ktorá ich spája s mestom Hlohovec a na juhu s mestom Sereď. Železničná trať obec spája aj s mestom Leopoldov, ktoré je jedným z hlavných železničných uzlov Slovenska.

Geologické zloženie obce je pomerne pestré – zasahuje sem geomorfologický celok Podunajská pahorkatina, ktorý na severozápade susedí s Malými Karpatami, na severe s Považským Inovcom, na východe s Tribečom a na juhu s Podunajskou rovinou.

História obce siaha až do konca 9. storočia, keď ju osídli Maďari. V 12. storočí patrilo územie obce Dolné Zelenice (vtedy známe ako Zela) k hradu Hlohovec, ktorý vlastnil uhorský kráľ Koloman. V 13. storočí došlo k zmene majetkových pomerov a obec Zela sa stala súčasťou panstva hradu Szolgagyor, ktorý sa nachádzal na mieste dnešnej obce Dvorníky.

Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1244

Prvá písomná zmienka o obci pod názvom Zela pochádza z roku 1244. Začiatky obce súvisia s blízkym močiarom na severovýchode, kde bol podľa tradícií voda vždy zelená od drobných rastlín. Vďaka tomu obec dostala svoj názov.

V 15. až 17. storočí bola obec niekoľkokrát zničená tureckými vpádmi. Dolné Zelenice sa stali v roku 1720 majetkom hlohovského pána Juraja Erdődyho, člena najstaršej grófskej rodiny bývalého Uhorska. V tomto období došlo aj k pokatolíčteniu obyvateľov obce, ktoré iniciovali silne katolícky orientovaní Erdődyovci. Rodina však často trpela finančnými problémami, preto obec predala rodine Szunyoghovej.

V roku 1813 došlo k najväčšej povodni v histórii obce, ktorá ju úplne zničila. Až v roku 1961 bola vybudovaná ochranná hrádza. V tomto období začali obyvatelia hromadne opúšťať obec a odchádzať za prácou do zahraničia. Predovšetkým do Nemecka, Francúzska, Kanady a USA.

V roku 2020 opäť otvorili kultúrny dom

V roku 2020 po 30 rokoch znovu otvorili v obci kultúrny dom. Kultúrny dom stojí v Dolných Zeleniciach od roku 1952. Do 90. rokov slúžil svojmu účelu, od roku 1990 prestal túto úlohu plniť a začal pomaly chátrať, obec ho aj nejaký čas prenajímala ako skladové priestory. Akcie sa presunuli do sály poľnohospodárskeho družstva alebo do exteriéru.

Na miestnom cintoríne v obci sa môžete stretnúť s novoklasicistickou hrobkou rodiny Szunyoghovcov. Táto architektonická perla bola postavená na začiatku 20. storočia a púta pozornosť svojím jedinečným dizajnom. Hrobka je jednopodlažný objekt s kruhovým pôdorysom, ktorý dokonale ilustruje majstrovské dielo tohto architektonického štýlu.

Mauzóleum Szunyoghovcov

Rodina Szunyoghovcov, ktorá bola veľkostatkármi, sídlila v empírovej kúrii. Po druhej svetovej vojny rodina utiekla z obce a so sebou si vzala aj relikvie svojich zosnulých členov. Týmto aktom sa sarkofágy v hrobke na určitú dobu stali prázdne. Ich pôvodné miesto v interiéri hrobky je prázdne a ich momentálne umiestnenie je zahalene tajomstvom.


Places in Dolné Zelenice

Objav Viac...