Horná Potôň

Horná Potôň je obec na Slovensku v okrese Dunajská Streda.


Prvá písomná zmienka o Hornej Potôni sa datuje do roku 1255 ako Superior Potun, neskôr ako Felsew Pathon (1435). Je možné, že pôvodne nešlo o samostatnú obec, ale o časť potonskej zeme alebo predchodkyňu neskoršej obce Lőgér Patony. V prameňoch sa často strieda s pomenovaním Leuger Pathon (1524), Leger Paton (1553) a Lögör Patony (1773).

Horná Potôň v dnešnej podobe vznikla v roku 1940 spojením s Benkovou Potôň a v roku 1960 s Čečínskou Potôň (v rokoch 1940-1960 bola súčasťou obce Michal na Ostrove).

Lőgérska Potôň v 13. storočí patrila k majetku arpádovských kráľov a neskôr k ostrihomskému arcibiskupstvu a holickej arcibiskupskej stolici. Toto sa spomína aj v nariadení Ľudovíta II. adresovanom holickej stolici. V portálnom súpise z roku 1553 je uvedená ako kráľovský majetok.

V roku 1877 ničivý požiar zničil väčšinu domov s trstinovou strechou v obci. K Lőgérskej Potôni patrí aj samota Nagyhegymajor.

Benkova Potôň sa spomína v listine ostrihomského arcibiskupa Boleslava z roku 1323 pod názvom Benkeháza, pričom oslobodzuje tu žijúcich poddaných. Obec patrila k holickej arcibiskupskej stolici, čo potvrdzuje listina z roku 1466. V portálnom súpise z roku 1553 je uvedená ako kráľovský majetok patriaci bratislavskému hradu.

Čečínska Potôň, jedna zo sídiel na bývalej potonskej zemi (Patonyföld), sa spomína v listine z roku 1441 ako Czeczenpathon. Názov mohol mať slovanské súvislosti, ako uvádza J. Stanislav vo svojej práci Slovenský juh v stredoveku. V portálneho súpisu z roku 1553 je uvedená ako kráľovský majetok so šiestimi portami.

Na začiatku minulého storočia obec patrila Pálffyovcom a v súpise z roku 1828 mal Čečínska Potôň 35 domov a 279 obyvateľov.


Places in Horná Potôň

Objav Viac...  

Reštaurovanie unikátnej sakrálnej pamiatky: Plastika Krista v Žitnoostrovskom múzeu


Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede sa môže pochváliť ďalším významným úspechom. Podarilo sa mu zreštaurovať jedinečný zbierkový predmet – plastiku Krista, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie sakrálne pamiatky v zbierkovom fonde múzea. Historický kontext plastiky Táto cenná pamiatka, vyrobená z dreva listnatého stromu a zdobená olejovou farbou, sa datuje približne do roku 1900. Predpokladá sa, že plastiku vytvoril regionálny rezbár, a …


Continue reading  

Letné novinky v Trnavskom kraji zážitkov: Gabčíkovo aj ryžovanie zlata


Úvod letných prázdnin v Trnavskom kraji zážitkov patrí pohodovým splavom. Turisti, ktorým sa zážitky na riekach zapáčia, ich môžu obohatiť aj o ryžovanie zlata. Ďalšou novinkou sú celodenné výlety k Vodnému dielu Gabčíkovo a na termálne kúpalisko vo Veľkom Mederi. Ešte pred prázdninami sa uskutočnia aj posledné dve Cyklotúlačky po Žitnom ostrove. Nové zážitky upozorňujú na viaceré atraktivity „Na blížiacu …


Continue reading  

Pro musica nostra Tyrnaviensi: 7 dní, 7 koncertov, 7 miest


Aj tento rok zavíta obľúbený festival klasickej hudby Pro musica nostra do Trnavského kraja. Obyvatelia a návštevníci Serede, Voderadov, Piešťan, Holíc, Hlohovca, Tomášikova a Trnavy si môžu v termíne od 9. do 15. júna 2024 vychutnať zážitok z obdivovania architektonických pokladov Slovenska doplnený o pestré hudobné programy festivalu Pro musica nostra Tyrnaviensi. Tretí ročník festivalu otvorí v nedeľu 9. 6. …


Continue reading