Siladice

Siladice sú charakteristickou obcou na Slovensku, umiestnenou v okrese Hlohovec.


Siladice sú situované v regióne Dolné Považie, v severnej oblasti Podunajskej pahorkatiny, pozdĺž pravého brehu rieky Váh. Nachádzajú sa 8 km juhozápadne od Hlohovca, 7 km severne od Serede a 10 km východne od Trnavy. Severným obvodom obce preteká rieka Horný Dudváh, ktorá sa v jej katastri vléva do Váhu. Západnú časť katastra obce prekrýva diaľnica D1, pričom komunikáciu zaisťuje cesta III/1324, ktorá sa odpojuje od cesty III/1320, spojujúcej Leopoldov a Sereď. Západne od obce prebieha železničná trať Galanta – Leopoldov, s železničnou zastávkou nachádzajúcou sa severne od obce, v blízkosti Dolných Zeleníc.

Prvá dochovaná písomná záznam o obci, vtedy ešte osade Saladize, pochádza z roku 1113, kedy bola obec súčasťou zoborského opátstva. V období rokov 1490 – 1500 boli Siladice v držbe rodiny Sziládiovcov, po roku 1641 sa stali majetkom Eszterháziovcov. V roku 1663 bola obec zničená tureckým vojskom, v roku 1831 ju postihli epidémie moru a cholery. Veľká povodeň zaplavila obec v roku 1886, čo viedlo k výstavbe ochranných násypov popri Váhu v roku 1900.

Škola bola postavená v roku 1856

V roku 1910 mala obec 882 obyvateľov, ktorých počet sa do roku 1921 zvýšil na 909. Pôvodne barokový kostol bol postavený v roku 1749, cirkevná škola bola vystavaná v roku 1856. Elektrifikácia obce sa začala už v roku 1917, o čom svedčí aj postupné rozširovanie verejného osvetlenia ulíc. Obecný úrad, ktorý dnes slúži ako sídlo pošty a zdravotného strediska, bol postavený v roku 1934. Vodovodný systém bol dokončený v roku 1968 a budova kultúrneho domu bola postavená v roku 1973. Obecný rozhlas funguje od roku 1950 a o dva roky neskôr bola založená poľnohospodárska družstvo.

Siladice sú známe svojou keramikou, ktorej výroba siaha až do stredoveku a pripomína modranskú a habánsku keramiku. Od roku 1962 tu fungovala keramická dielňa pod vedením modranských majstrov Františka Polakoviča a Jána Sklenára, ktorým sa o rok neskôr pridali učni Stanislav Polakovič a Jozef Dudáš. Siladická ruža sa stala ich charakteristickým znakom a v súčasnosti tradíciu keramické výroby udržiavajú Alexander Sklenár a Roman Polakovič, potomkovia pôvodných majstrov. Siladice sú domovom rímskokatolíckeho kostola Všetkých Svätých, ktorý bol postavený v roku 1749.