Lošonec

Lošonec, známy aj pod maďarskými názvami Losonc a Kislosonc alebo nemecky ako Losschontz, je obec na Slovensku ležiaca v okrese Trnava.


Lošonec je dedina na Slovensku, situovaná v okrese Trnava. Táto obec je známa aj pod maďarskými názvami Losonc a Kislosonc, či nemecky Losschontz. Jej poloha je na úpätí Malých Karpát. V období od roku 1976 až do roku 1990 bola Lošonec súčasťou susedných Smoleníc.

Prvá písomná zmienka o tejto dedinke s farou sa datuje do rokov 1332 až 1337. Je však dôležité poznamenať, že k dispozícii nie sú žiadne detaily o tom, ako vtedajší kostol vyzeral alebo kto bol jeho patrón. Kostol, rovnako ako celá obec, bol okolo roku 1580 vypálený a zničený Turkmi, čo viedlo k zániku dediny.

Obnova obce nastala v roku 1589, keď ju znovu osídlila Anna Losonczi, po ktorej dostala obec svoje meno. Anna sa okolo roku 1567/1568 vydala za baróna Krištofa Ungnada von Sonnecka, ktorý v rokoch 1576 až 1583 zastával post chorvátskeho bána. Je potrebné si uvedomiť, že Anna Losonczi je osobnosťou, ktorá stojí za bližšie poznanie, pretože jej mecenášstvo malo kľúčový vplyv na obnovu obce.

V súčasnosti v Lošonci stojí rímskokatolícky kostol, ktorý je zasvätený svätej Anne. Kostol so starobylým jadrom vyniká svojou barokovou architektúrou, ktorá pochádza z roku 1714. V 20. storočí prešiel kostol poslednými významnými úpravami, ktorých súčasťou bola aj inštalácia nového oltára s ústredným súsoším. Toto súsošie zobrazuje patronku kostola – svätú Annu s jej malou dcérkou Máriou.

Lošonec je obľúbeným miestom pre turistov. Z dediny vychádza zelená turistická značka smerom k Jahodníku, ktorý ponúka mnoho možností pre turistické aktivity. Pre cykloturistov je k dispozícii cyklotrasa, ktorá vychádza od vodnej nádrže Horné Orešany a vedie až do Malých Karpát. Okolie ponúka široký výber trás rôznej náročnosti.