Trnovec

Obec Trnovec, ktorá sa rozprestiera na vzácnej konfluenčnej ploche Dolnomoravského úvalu a Chvojnickej pahorkatiny, má atraktívnu polohu, ktorá je vzdialená len sedem kilometrov južne od historického mesta Skalica.


Tento region západného Slovenska je známy svojou prirodzenou krajinou, ktorá sa pýši významnými krajinnými prvkami, ako sú rovinaté údolia a malebné pahorky, ktoré sa skvele kontrastujú.

História obce Trnovec siaha do dávnej minulosti. Prvá písomná zmienka o tejto obci pochádza ešte z obdobia, keď bola osídľovaná chorvátskymi utečencami. Konkrétne, v historických dokumentoch z roku 1548 sa obec spomína pod názvom “Thernowawes”. S postupom času sa obec stala súčasťou holíčského panstva, a neskôr patrila skalickým jezuitom. Nakoniec sa Trnovec stal majetkom Habsburgovcov, významnej rakúskej kráľovskej rodiny.

Ekonomika obce bola v minulosti silne založená na roľníctve. Väčšina obyvateľov bola zapojená do pestovania plodín a chovu hospodárskych zvierat. Avšak, v 20. storočí sa časť obyvateľstva začala zaoberať aj inými formami zamestnania. Napríklad, niektorí občania pracovali v miestnej tehelni, ktorá bola jedným z hlavných zdrojov príjmu v tej dobe.

Trnovec je tiež domovom jedného architektonického skvostu. Jedinou stavebnou pamiatkou obce je rímskokatolícky kostol Ružencovej Panny Márie. Tento klasicistický kostol bol postavený v roku 1871 a je dnes významným miestom kultúrneho a náboženského záujmu v obci. Kostol je jedným z hlavných miest, kde sa obyvatelia obce stretávajú, aby oslavovali svoju vieru a posilňovali svoje spoločenské väzby.