Boleráz

Obec Boleráz leží na Trnavskej pahorkatine v doline Trnávky.


Nachádza sa približne 14 km severozápadne od krajského mesta Trnavy a od Bratislavy je vzdialená približne 60 km.

Obec je osídlená od veľkomoravských čias a najstaršia písomná zmienka pochádza z roku 1240. V 1960 bola k Bolerázu administratívne pričlenená susedná obec Klčovany.

Farský kostol sv. Michala Archanjela bol postavený po zbúraní starého kostola, ktorý už nevyhovoval. Na hlavnom oltári predstavujúcom stĺpovú barokovú architektúru dominuje socha sv. Michala Archanjela zabíjajúceho draka. V kostole sú dva novogotické bočné oltáre. Nad hlavným vstupným portálom je vytesaný rok stavby kostola – 1787. Drevené lavice v interiéri kostola zhotovil v tridsiatych rokoch stolár Michal Valášek a Martin Pincek.

Aj v druhej časti obce v Klčovanoch, ktorá sa pripojila k Bolerázu až v roku 1960, sa nachádza kostol. Ide o filiálny kostol Narodenia Panny Márie, ktorý postavili v roku 1856. Na hlavnom oltári dominuje socha Panny Márie stojaca nad tabernákulom. Veľká generálna oprava sa robila v roku 1927. Nový krov a novú krytinu dostal kostol v roku 1971, maľovku v roku 1972.

Za kostolom v Klčovanoch sa na cintoríne pri pôvodnom nedochovanom kostolíku rozobratom v roku 1856 nachádza jediná národná kultúrna pamiatka v obci, ktorou je barokový kríž z roku 1733.

V obci je aj letisko, ktoré používa Aeroklub od roku 1975. Letisko bolo vybudované ako vojenský záložný pás pre lietadlá ČSĽA, ide o neverejné vnútroštátne letisko s nepravidelnou dopravou v blízkosti Trnavy. Jeho trávnatá vzletová a pristávacia dráha má dĺžku 1200 a šírku 150 metrov. Okrem toho disponuje voľnou vzletovou a pristávacou plochou dĺžky 2750 a šírky 200 metrov.

Z Bolerázu vychádza aj cykloturistická trasa, ktorá smeruje do Košolnej a má necelých 10 kilometrov. Je ideálnym štartom na ďalšie trate, lebo nielen v Košolnej ale aj v Dolných Orešanoch sa môžu cykloturisti napojiť na rôzne náročné trate, ktoré smerujú do Malých Karpát alebo smerom na Trnavu.

Smerom na Malé Karpaty zo západnej strany obce bola v 60-tych rokoch minulého storočia vybudovaná vodná nádrž Boleráz. Nachádza sa v tichej lokalite vzdialenej. Okolie nádrže je príjemným prostredím, kde sa dá oddýchnuť, zrekreovať a zašportovať si. Vodná nádrž Boleráz má rozlohu 80 hektárov a rybári sa sem radi vracajú najmä kvôli loveniu tradičných kaprov, plotíc, pleskáčov vysokých alebo pleskáčov silných. Pri popoludňajšej prechádzke okolo nádrže si môžete všimnúť obrovské množstvo vodných rastlín, ktoré dotvárajú kolorit vodnej hladiny.