Horné Zelenice

Horné Zelenice, obec prvotne zaznamenaná v roku 1244 pod názvom Zela a od roku 1773 poznaná ako Horne Zelenicze, je miestom so zaujímavou históriou.


Prvá zmienka o obci Horné Zelenice sa datuje do roku 1244 pod názvom Zela, ktorý sa v roku 1773 zmenil na Horné Zelenicze, maďarsky Felsőzelle. Do roku 1960 bola súčasťou Nitrianskej župy, okresu Hlohovec, kraja Nitra. Od roku 1960 je časťou okresu Trnava a Západoslovenského kraja.

V minulosti bola obec v držbe Hunt-Poznanovcov, od roku 1400 patrila do panstva Hlohovec, neskôr mala rôznych vlastníkov, medzi ktorými možno spomenúť Sipeky, Rudnay, Zay, Ocskay, Brunswick a ďalších. Názov Pentechfalva bol zaznamenaný v roku 1400. V roku 1715 mali Horné Zelenice dva mlyny, 10 poddanských a 10 želiarských domácností.

Dominantou obce sú dva kostoly – evanjelický a katolícky. Evanjelický kostol, ktorý je neskorobarokovou stavbou z roku 1792, sa nachádza v bočnej časti parku, kým katolícky kostol sa týči na hornej strane obce smerom k rieke Váh. Evanjelický kostol bol prestavaný v 19. storočí, zvonica bola postavená v roku 1803. Fasády sú členené lizénovým oramovaním. Oltár je klasicistický z roku 1797 s ústredným obrazom Anjela vyslobodzujúceho Petra apoštola z väzenia.

Katolícky kostol sv. Martina je pôvodne jednoloďový kostol z polovice 13. storočia, z ktorého sa dochovala iba veža so združenými oknami na dvoch podlažiach. V rokoch 1764-65 bol kostol reštaurovaný a veža zvýšená pri výstavbe trojloďového kostola okolo roku 1883.

Zaujímavosťou sú pivnice vo dvoroch

V obci sa ešte v 70. rokoch 20. storočia nachádzali najstaršie domy, niektoré z nich boli hlinené a murované domy so sedlovou a valbovou strechou z 19. storočia. Zaujímavosťou obce sú pivnice vo dvoroch s výpustkovým vchodom, podobné sa našli v obci Pastuchov v okrese Hlohovec.

Začiatkom 20. storočia sa steny nad ohniskom ozdobovali bohato omaľovaným dekórom. Vlastivedný slovník obcí na Slovensku z roku 1977 uvádza ako folkloristicky zaujímavé domy A. Drobenovej, A. Sekerešovej, A. Hrobárovej, A. a M. Synakovej, M. Žofovej a ďalších.

Na prelome 19. a 20. storočia v obci prevládala výroba vláčikových čipiek, ženy si privyrábali k príjmu vyšívaním a tkaním. Hornozelenický kroj je variantou západoslovenského ľudového odevu.


Places in Horné Zelenice

Objav Viac...  

Pamätná tabuľka sa vrátila na Hlohovský zámok


Po viac ako dvoch dekádach sa do kaplnky na Hlohovskom zámku vrátila dôležitá súčasť jej histórie. Pamätná tabuľka, ktorá bola pôvodne osadená po rekonštrukcii kaplnky v roku 1995, našla v týchto dňoch svoje miesto. Táto udalosť je významným míľnikom v dlhej histórii kaplnky, ktorá prešla obdobím obnovy aj zanedbávania. Hlohovský zámok – Cesta tabuľky a kaplnky v čase Kaplnka, ako …


Continue reading