Opoj

Opoj je malebná obec na Slovensku, ležiaca v okrese Trnava, ktorá sa týči na približne 10 km od Trnavy. Z Bratislavy, hlavného mesta Slovenska, je Opoj vzdialený 50 km.


Geograficky sa obec rozkladá na úrodných pôdach Podunajskej nížiny, pričom väčšina jej katastrálneho územia leží na Trnavskej tabuli, ktorá je z geomorfologického hľadiska súčasťou Podunajskej pahorkatiny. Administratívne je Opoj súčasťou okresu Trnava.

Podnebie v Opoji sa vyznačuje teplým a suchým klimatom, s miernou zimou a dlhotrvajúcim slnečným svitom. Priemerná ročná teplota vzduhu sa pohybuje okolo 9 stupňov Celzia.

Dominantou obce je rímskokatolícky kostol Najsvätejšej Trojice, ktorý bol postavený v roku 1775.

Historické výskumy svedčia o tom, že okolie Opoja bolo v praveku osídlené vďaka prítomnosti vodných zdrojov. Najstaršie nálezy dokazujú ľudskú aktivitu z obdobia približne 38 000 rokov pred naším letopočtom. Prví Slovania sa na tomto území usadili v roku 550 po Kristovi a v roku 833 sa tu vytvorila Veľká Morava, zjednotením Nitrianskeho a Moravského kniežatstva. Prvá písomná zmienka o Opoji sa datuje do roku 1266.

V obci sa nachádza aj historická zvonica, ktorá pochádza z prvej polovice 19. storočia. Dnes už nie je aktívne využívaná, no slúžila svojmu účelu až do konca druhej svetovej vojny. Uvnútri zvonice sú uložené tri zvony rôznych veľkostí a z rôznych období, pričom najstarší z nich je z roku 1692.

V obci sa tiež nachádza Kostol Najsvätejšej Trojice, ktorý bol pôvodne postavený ako baroková, neskôr klasicisticky upravená, jednoloďová pohrebná kaplnka s podzemnou kryptou pre rodinu grófa Szásyho v roku 1775. Objekt prešiel dvoma rekonštrukciami v rokoch 1982 a 2001.