Prietrž

V malebnej oblasti západnej časti Myjavskej pahorkatiny sa rozprestiera obec Prietrž.


Nachádza sa v útulnej doline rieky Myjava, ktorá svojou čarovnou prítomnosťou dotvára jedinečnú atmosféru tohto miesta. Táto pokojná obec je len sedem kilometrov od hustejšie obývanej Senice, situovanej na východe, čo jej poskytuje zároveň príjemnú izoláciu a dostupnosť väčších mestských oblastí.

Historické záznamy o tomto malebnom mieste siahajú až do roku 1262, kedy sa obec po prvýkrát spomína pod názvom Petrus. Je veľmi pravdepodobné, že jej súčasný názov Prietrž vychádza zo starodávneho slova prietrž. Svoje korene má teda hlboko v histórii, ktorej súčasťou bola aj príslušnosť k rôznym panstvám. Najskôr to bolo holíčske panstvo, neskôr brančské panstvo. Významným rokom pre obec bola rok 1773, keď sa stala artikulárnym miestom a mohol tu pôsobiť evanjelický kňaz, stáť kostol a fungovať škola.

Na začiatku 19.storočia obec Prietrž zažívala obdobie rozkvetu, keď jej počet obyvateľov dosahoval hodnoty, ktoré výrazne prevyšovali súčasný stav. Táto obec bola vždy považovaná za pracovitú a silu jej obyvateľov dokazuje aj fakt, že sa v jej chotári nachádzalo až osem mlynov. Práve tu sa družstevníctvo vrylo do srdca obyvateľov a po konci 1. svetovej vojny tu existovalo niekoľko družstevných spolkov a prevádzok.

Súčasťou obce je aj niekoľko sakrálnych stavieb

Súčasťou obce je aj niekoľko sakrálnych stavieb. Medzi nimi vyniká evanjelický nerománsky kostol, ktorý bol postavený v roku 1906 podľa plánov M. M. Harminca. Kostol je postavený na pôdoryse rovnoramenného kríža, doplnený o pristavanú vežu. Katolícka kaplnka, ktorá sa spomína už pred rokom 1565, bola pravdepodobne zbúraná v období náboženských sporov medzi evanjelikmi a katolíkmi.

Neoddeliteľnou súčasťou histórie obce je aj obdobie 2. svetovej vojny, na ktoré pripomína Pamätná izba protifašistických bojovníkov v osade U Rehušov. Je spomienkou na miestnu partizánsku skupinu a na trestnú výpravu nemeckého oddielu do Prietrže. Počas tejto tragické udalosti nemeckí vojaci zapálili stodoly, zabili osem mužov a ostatných zajali. Pamiatku na túto heroickú dobu dnes uchováva aj pamätník Slovenského národného povstania. Ten tvorí vertikálna kompozícia vysokých tyčí obklopená prstencom postáv.

Obec Prietrž si dodnes udržiava svoje folklórne tradície a ľudové zvyky. Jej obyvatelia sú hrdí na svoju históriu a kultúru, a snažia sa prenášať tieto hodnoty na ďalšie generácie.