Veľká Mača

Veľká Mača je malebná slovenská obec, nachádzajúca sa v okrese Galanta.


Prvá zmienka o tomto mieste pochádza až z 10. augusta 1326, kedy sa obec spomína pod názvom Mached. História Veľkej Mače je bohatá a fascinujúca. To dokazujú archeologické nálezy z mezolitu, hallštátskej doby, ako aj staromaďarské kostrové pohrebisko zo začiatku 10. storočia.

V minulosti bola Veľká Mača súčasťou majetku šintavského hradu a patrila do vlastníctva významných rodín, ako boli Rozgoňovci, Bátoriovia, Turzovci a od 17. storočia patrila rodu Esterházyovcov. Obyvateľstvo v historických dobách žilo predovšetkým z poľnohospodárstva a v 19. storočí došlo k rozvoju rôznych remeselných oborov, vrátane obuvníkov, čižmárov, krajčírov a tkáčov. Tiež mnohí obyvatelia našli zamestnanie v miestnej tehelni.

Moderná história obce sa niesla v duchu rozvoja a výstavby. V Veľkej Mači bola vybudovaná moderná základná a materská škola, telocvičňa, nákupné stredisko a kúpalisko, ako aj množstvo ďalších novostavieb. Históriu a kultúru obce prezentuje stála expozícia regionálneho múzea, ktorá obsahuje archeologické nálezy, historické poľnohospodárske nástroje a cenné obecné dokumenty.

Žiaľ, Veľká Mača sa stala známa aj z dôvodu tragických udalostí, keď tu v februári 2018 boli zavraždení investigatívny novinár Ján Kuciak a jeho priateľka Martina Kušnírová.

Okrem svojej bohatej histórie a kultúry, Veľká Mača ponúka aj množstvo historických pamiatok. Medzi ne patrí napríklad jednoloďový klasicistický rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa zo 18. storočia, ktorý je doplnený o transept z 19. storočia. Ďalšou významnou pamiatkou je baroková kamenná socha sv. Jána Nepomuckého, z roku 1732.

Medzi zaujímavosti patrí aj to, že kríž z 10. storočia, ktorý sa našiel v katastrálnom území obce, bol zobrazený na slovenskej minci s hodnotou 10 korún.