Jánovce

Obec Jánovce sa nachádza v západnej časti Podunajskej nížiny, na rozhraní Úľanskej mokrade a Žitného ostrova.


Je to malebná obec s približne 444 obyvateľmi. Leží 32 km od Bratislavy, 10 km od Senca a 17 km od Galanty. V blízkosti obce tečú rieky Malý Dunaj a Čierna Voda, čo z nej robí ideálne miesto pre poľnohospodárstvo a rekreačné aktivity.

História Jánoviec siaha do roku 1792, kedy grófka Gabriela de Colloredo darovala územie dnešných Jánoviec Jánovi Pálfimu ml. Tým vznikla samostatná obec s názvom Jánovce. Katastrálny plán z roku 1795 dokladá vývoj obce už od jej počiatkov.

Dnes sa v obci nachádza materská škola a základná škola s miestnou knižnicou, budova obecného úradu, kultúrny dom, futbalový štadión, potraviny, miestne pohostinstvo a pekáreň s malopredajňou. Náboženský život obce je zastúpený moderným rímskokatolíckym kostolom z roku 1935, ktorý spadá pod farnosť vo Veľkých Úľanoch. V obci sa nachádzajú aj dva cintoríny – rímskokatolícky a evanjelický.

Prírodné podmienky Jánoviec sú veľmi priaznivé pre poľnohospodárstvo, nakoľko úrodné černozemné a lužné pôdy sú intenzívne využívané. Klíma je teplá s malým množstvom zrážok, čo prispieva k úspešnému rastu plodín. Okrem toho sa v okolí obce nachádza veľké množstvo podzemných vôd, doplnených infiltráciou z Dunaja. V blízkosti Jánoviec sa nachádza aj vodný zdroj Jelka, ktorý zásobuje pitnou vodou značnú časť západného Slovenska.

Celé územie obce spadá do Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov, čo svedčí o jej prírodnom bohatstve a potenciáli pre budúci rozvoj. Obec Jánovce tak ponúka svojim obyvateľom nielen krásne prostredie na život, ale aj možnosti rozvoja v oblasti poľnohospodárstva a ochrany prírody.