Brodské

Obec Brodské má zaujímavú a bohatú históriu, ktorá siaha až do vzdialených čias.


Prvý písomný záznam o tejto obci, ktorá sa postupne vyvinula z pôvodnej slovanskej osady, je datovaný do roku 1317. V tomto zázname sa obec spomína pod menom Barachka. V priebehu času sa jej názov menil na Brachka, neskôr na Broczke a nakoniec na súčasný Brodské. Názov obce pravdepodobne pochádza od slova brod, ktorý symbolizuje prechod povozov cez plytký úsek rieky.

V stredovekých časoch obec patrila k holíčskemu a neskôr k šaštínskemu panstvu. Bol tu dokonca zriadený stanovište tridsiatnikov. V 16. storočí sa v obci usadili habáni, známi svojou špecifickou výrobou keramiky a džbánov. Táto remeselnícka skupina transformovala Brodské na významné remeselnícke centrum regiónu.

Rozvoj a prosperita Brodského sa nijako neobmedzovala len na keramiku. V obci sa rozvinuli aj ďalšie remeselné odbory, ako napríklad zámočníctvo, garbiarstvo, krajčírstvo, obuvníctvo a mlynárstvo. Obyvatelia Brodského sa preslávili aj ako talentovaní hudobníci. Kapela Dujsíkovcov sa dokonca dostala až na dvor cisárskej rodiny, kde hrávala na viedenských plesoch koncom 19. storočia. V druhej polovici tohto storočia však Brodské postihla výrazná emigrácia do Ameriky, keď z obce odišlo za prácou viac ako 700 ľudí.

Brodské je známe nielen svojou históriou, ale aj množstvom sakrálnych pamiatok. Najvýznamnejšou z nich je rímsko-katolícky kostol sv. Antona. Tento kostol bol postavený v rokoch 1731 až 1750 na mieste staršej gotickej stavby. Kostol bol rozšírený v roku 1862, kedy bol pristavaný aj nový vežový prístavok.

Pre turistov sú atraktívne aj iné miesta v okolí obce. Napríklad rekreačná oblasť Adamov ponúka možnosti kúpania a vodných športov. Pre milovníkov prírody sú určite príťažlivé aj tiché zákutia pri ramenách rieky Morava, kde je možné vychutnať si prírodu v jej najkrajšej podobe.