Vinohrady nad Váhom

Vinohrady nad Váhom sú malebná obec situovaná na Slovensku v okrese Galanta. Celková rozloha tohto miesta je 1070 hektárov.


Malá obec sa hrdí na svoje scenické prostredie, ktoré sa nachádza v Podunajskej nížine poblíž mestečka Sereď, na západnom konci Nitrianskej pahorkatiny.

História Vinohradov nad Váhom siaha až do roku 1113, ako to potvrdzuje Zoborská listina. Jej vinice smerujúce k juhozápadu zdobia miestne svahy. História obce je skromná, ale hlboko prepojená s osudmi blízkej Šintavy. Treba zdôrazniť, že obec ako taká bola založená až v roku 1958. Predtým bola súčasťou katastrálneho územia Šintava pod názvom Šintavské Vinohrady. Pôvodná najstaršia časť vesnice, známa pod menom Svätá Chrasť, je spomínaná už v Zoborskej listine z 11. storočia.

Medzi miestne pamiatky patrí Rímskokatolícky Kostol Navštívenia Panny Márie, jednoloďová neskororenesančná stavba z polovice 17. storočia s predstavanou vežou. Kostol, ktorý bol novovysvätený okolo roku 1746, je známy starobylým pútnickým miestom, kde sa vždy na Svätodušný pondelok zhromažďovali procesie veriacich.

Ďalšou významnou pamiatkou je Rímskokatolícka kaplnka sv. Urbana, jednoloďová baroková stavba datovaná do roku 1728. Kaplnka sa nachádza na vrcholnej časti obce.

Jednou zo zaujímavostí obce je národná prírodná rezervácia – pôvodný dubový les Dubník. Tento chránený prírodný úkaz sa nachádza v katastrálnom území Vinohrady nad Váhom a je chránený od roku 1954. Nachádza sa tu hniezdisko výrika obyčajného a les pokrýva plochu 165 ha.

Okolie Vinohradov nad Váhom láka návštevníkov svojimi ideálnymi podmienkami pre turistiku a vodné športy. Vyznačuje sa priateľskou atmosférou a príjemným prostredím.