Kátov

História obce Kátov siaha do hlbokého stredoveku. Prvý zaznamenaný svedok o existencii tejto obce sa datuje až do roku 1452, kedy bola označená ako Kaatho.


Neskôr sa názov po uplynutí času transformoval na súčasný – Kátov. Zaujímavosťou je, že pôvod názvu obce je spojený s jazykovými artefaktmi, konkrétne so starými slovami kátiť alebo kácať. Tieto slová nám naznačujú, že Kátov v minulosti súvisel s rúbaniskom, teda miestom, kde boli vyrúbané stromy a použité na vytvorenie zátarás v blízkosti hraníc.

Prirodzené podmienky umožnili, aby sa vznik Kátova odohral pri priechode Českej cesty cez rieku Morava. Pokojná rieka bola hlavnou príčinou, prečo sa pôvodné zamestnanie obyvateľstva sústredilo na prievozníctvo. To odkazuje na tradíciu prevádzania osôb, zvierat, ale aj tovaru cez rieku. Táto činnosť sa stala tak významnou, že sa dostala aj do obecného erbu Kátova, kde je čln so dvoma veslami jedným z jeho symbolov.

Kátov bol v minulosti známy aj chovom oviec, ktorý predstavoval dôležité hospodárske odvetvie. Ďalej obyvatelia obce venovali svoj čas pestovaniu rôznych poľnohospodárskych plodín, čo prispievalo k ich obžive.

V obci Kátov sa nachádza aj niekoľko kultúrno-historických pamiatok, medzi ktoré patrí napríklad rímsko-katolícky kostol sv. Imricha. Tento kostol je jednoduchou neogotickou stavbou, ktorá bola postavená v roku 1910. Je to miesto, kde sa stretávajú obyvatelia obce na nedeľných bohoslužbách, a zároveň slúži ako duchovné centrum obce. Kostol je jednou z najvýznamnejších stavieb v Kátove, ktorá je dôkazom bohatej histórie a viery obyvateľov v božiu prozreteľnosť.