Baloň

Baloň je obec situovaná v Medzičilizí, ktorá má 709 obyvateľov.


V minulosti bola súčasťou majetku hradu Györ, ako to dokazuje listina z roku 1252, kde sa objavuje pod názvom Villa Bolon. Tento dokument uvádza, že obec patrila do majetku rábskej diecézy.

V roku 1284 daroval kráľ Ladislav IV. tento majetok zvonárom a poddaným rábskeho biskupa. Neskôr mohli v obci nadobúdať majetky aj svetské osoby. V roku 1453 Ján Hunyadi potvrdil výsady, ktoré pre Balončanov ustanovil Štefan I., a podľa nich nemuseli odvádzať desiatok ani dane.

V listinách z rokov 1544 a 1565 sa Baloň spomína ako súčasť rábskeho hradu. Avšak už v súpise z roku 1609 je uvádzaná ako majetok rábskeho kanonika, čo trvalo až do začiatku 19. storočia. V dedine žili kapitulánski zvonári, ktorí do polovice 16.storočia chodili zvoniť do Györu.

Osud obce Baloň ovplyvnili v histórii rôzne udalosti. V 16. storočí ju zdevastovali Turci a neskôr, v roku 1809, vojská Napoleona.

Územie Baloňa bolo do 18. storočia močaristé a jeho obyvatelia sa venovali rybolovu, čo symbolizuje aj erb obce. Úlovky predávali na trhoch v Györi, Bratislave a Viedni. Na začiatku 20. storočia bola o obci zaznamenaná nasledujúca informácia: “Ballony je malá žitnoostrovská maďarská obec v Rábskej stolici v okrese Tó-Sziget-Csilizköz. Nachádza sa 4 km od Dunaja, je sídlom obvodného notariátu a v 117 domoch žije 709 obyvateľov katolíckeho vierovyznania.”

Medzi hlavné pamiatky obce patrí klasicistický kostol postavený v roku 1835 a obecný dom vybudovaný v roku 1997.


Informácie

Objav Viac...  

Pro musica nostra Tyrnaviensi: 7 dní, 7 koncertov, 7 miest


Aj tento rok zavíta obľúbený festival klasickej hudby Pro musica nostra do Trnavského kraja. Obyvatelia a návštevníci Serede, Voderadov, Piešťan, Holíc, Hlohovca, Tomášikova a Trnavy si môžu v termíne od 9. do 15. júna 2024 vychutnať zážitok z obdivovania architektonických pokladov Slovenska doplnený o pestré hudobné programy festivalu Pro musica nostra Tyrnaviensi. Tretí ročník festivalu otvorí v nedeľu 9. 6. …


Continue reading  

Cyklotúlačky po Žitnom ostrove zavedú výletníkov aj k vrakom lodí


Turisti budú na bicykloch a v sprievode odborníkov spoznávať jedinečnú krajinu okolo Dunaja. O tom, ako sa formovala, prečo by sme ju mali chrániť a aké sú jej najväčšie vzácnosti sa dozvedia prostredníctvom historických faktov i legiend. Cyklotúlačky po Žitnom ostrove Cyklotúlačky po Žitnom ostrove, ktoré pripravila Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj, sa budú konať každú júnovú sobotu. Vstupenky …


Continue reading  

K vodám Žitného ostrova bude premávať Cyklobus od vody k vode


Aj počas tohto leta vypraví Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj špeciálne upravený autobus – Cyklobus od vody k vode, ktorý odvezie cestujúcich z Dunajskej Stredy do Gabčíkova aj s ich bicyklami. Štartuje dvakrát denne z centra mesta, stojí pri autokempingu a pokračuje k vodnému dielu. Cyklobus od vody k vode sa vracia Cyklobus od vody k vode sa vráti …


Continue reading