Vodný mlyn, Dunajský Klátov

Na idylickom brehu Klátovského ramena Malého Dunaja sa ukrýva vodný mlyn v Dunajskom Klátove, považovaný za typický príklad spodkového mlyna. Tento mlyn je nielen kultúrnou, ale aj technickou pamiatkou, ktorá v sebe ukrýva bohatú históriu a tradíciu mlynárstva na Žitnom ostrove.


Cesta časom

Pôvodná podoba mlyna sa dočkala svojej prestavby v roku 1920, kedy získal svoju súčasnú podobu. Posledným majiteľom bol Michal Cséfalvay a práve za jeho éry sa vodný mlyn dočkal poslednej prevádzky v štyridsiatych rokoch minulého storočia. Následná výstavba mosta v päťdesiatych rokoch zmenila tok vody, čím bolo odvedené od vodného kolesa.

Ochrana a obnova

Koniec osemdesiatych rokov priniesol mlynu štátnu ochranu a začiatok rekonštrukčných prác. V roku 1987 sa brány mlyna otvorili pre verejnosť a odvtedy slúži ako súčasť expozície Žitnoostrovného múzea v Dunajskej Strede, kde prezentuje pôvodné zariadenie mlyna. Komplexná rekonštrukcia prebehla v roku 2016, vďaka ktorej mlyn získal aj vyhliadkovú plošinu a zmodernizovaný priestor.

Vodné mlyny Žitného ostrova

V minulosti sa na území Žitného ostrova nachádzalo viac ako 100 vodných mlynov. Historické záznamy hovoria o ich existencii už od 12. storočia. Dnes je však zachovaných len veľmi málo takýchto technických pamiatok, a preto je mlyn v Dunajskom Klátove o to cennejší.

Zachovaná technika minulosti

Mlyn v Dunajskom Klátove je jedným z mála zachovaných príkladov spodkového mlyna s kompletným technickým zariadením. Jeho konštrukcia a technika odrážajú mlynárske umenie a inovatívne myšlienky začiatku 20. storočia, čím podčiarkuje jeho význam ako technickej pamiatky.

Prírodné bohatstvo Klátovského ramena

Mlyn sa nachádza v oblasti Huszamér, ktorá je súčasťou štátnej prírodnej rezervácie od roku 1993. Lokalita je nielen historicky významná, ale aj ekologicky cenná s množstvom chránených rastlinných a živočíšnych druhov.

Pozvánka na návštevu

Návšteva vodného mlyna v Dunajskom Klátove je zážitkom pre každého, kto obľubuje históriu, technické dedičstvo alebo sa chce ponoriť do prírodných krás Klátovského ramena. Nechajte sa očariť týmto miestom, kde čas akoby sa zastavil a história hovorí príbehmi, ktoré si zaslúžia byť počuté.